Từ vựng tiếng Nhật mô tả cơ thể người

Tiếng Nhật Cần Thơ New Windows gửi tặng bạn 1 số từ vựng hữu ích về bộ phận cơ thể con người nhé!

trung tâm tiếng Nhật ở Cần Thơ
trung tâm tiếng Nhật ở Cần Thơ

Tags: Học tiếng Nhật tại Cần Thơ, Trung tâm dạy tiếng Nhật ở Cần Thơ, học tiếng Nhật giao tiếp tại Cần Thơ. Học chứng chỉ N5 ở Cần Thơ, học tiếng Nhật giao tiếp Cần Thơ, lớp học tiếng Nhật ở Cần Thơ.