TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN NEW WINDOWS

Rộn ràng ngày hội việc làm 2023 tại Đại học FPT

Vừa qua, sáng ngày 14/10/2023 đã diễn ra chương trình “𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐅𝐏𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟑” với không khí vô