Tuyển Dụng

CTV Chăm sóc lớp trẻ em

Số lượng: 02
Chức danh: Cộng tác viên
Bộ phận: Phòng Kinh doanh
Nơi làm việc: Cần Thơ
Hạn chót nhận hồ sơ: 15/07/2024

Giáo viên Tiếng Hàn

Số lượng: 02
Bộ phận: Bộ phận Đào tạo
Nơi làm việc: Cần Thơ
Hạn chót nhận hồ sơ: 30/06/2024

Giáo viên Tiếng Trung

Số lượng: 02
Bộ phận: Bộ phận Đào tạo
Nơi làm việc: Cần Thơ
Hạn chót nhận hồ sơ: 15/07/2024

Trợ lý Kinh doanh

Số lượng: 01
Chức danh: Quản lý
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Cần Thơ
Hạn chót nhận hồ sơ: 25/03/2024