Tiếng Hoa với Giáo Viên Bản Xứ

Giao tiếp

Học phí: 1.900.000 đ

Kiến thức:

1. Thể hiện được kiến thức ngôn ngữ sử dụng trong các tình huống. ngữ pháp, từ vựng ở trình độ trung cấp theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2.Trình bày được các kiến thức liên quan đến chào hỏi, thời gian, thời tiết, địa điểm, nghề nghiệp, sở thích, mua sắm, tiền tệ, văn hóa, …

3. Nhận diện được các kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm cơ bản đã học ở trình độ trung cấp theo khung ngoại ngữ 6 bậc ở Việt Nam.

Kỹ năng

1.Có thể giao tiếp thông thạo cơ bản trong cuộc sống.

2.Có thể sử dụng thành thạo các ứng dụng cơ bản phục vụ việc giao tiếp bằng tiếng trung. 3.Có thể đọc hiểu các bài học có độ dài và khó tương đương từ trung cấp trở xuống. Thái độ 1.Nhận thức. 2.Nuôi dưỡng niềm đam mê với tiếng trung.

3.Chủ động tìm hiểu những kiến thức, thông tin liên quan đến bài học.

4.Có thái độ và động cơ học tập rõ ràng, quyết tâm phấn đấu để có nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc tạo tiền đề cho học các học phần tiếp theo.

5.Tra cứu, khai thác thông tin về tiếng trung sử dụng. 6.Tìm kiếm phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả cho bản thân, tham gia vào các hoạt động nhóm trong và ngoài giờ học.