Thông Tin Kỳ Thi HSK Phiên Bản Mới

GIỚI THIỆU VỀ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG QUỐC HSK PHIÊN BẢN MỚI

 Kỳ thi HSK phiên bản mới đã được xây dựng bởi tổ chức quốc gia Hanban nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của những người học tiếng Trung Quốc. Kỳ thi này là kết quả của những nỗ lực phối hợp của các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau bao gồm giảng dạy ngôn ngữ, ngôn ngữ học, tâm lý học và đánh giá giáo dục. Kỳ thi mới kết hợp những ưu điểm của HSK ban đầu với các xu hướng gần đây trong đào tạo tiếng Trung Quốc bằng cách tiến hành các cuộc khảo sát và sử dụng các kết quả nghiên cứu mới nhất về kiểm tra năng lực ngôn ngữ quốc tế.

I. Kết cấu bài thi

Kỳ thi HSK phiên bản mới là một kỳ thi chuẩn hóa quốc tế, kiểm tra và giá trình độ thông thạo tiếng Trung Quốc. Nó đánh giá khả năng của những người không phải gốc Trung Quốc “trong việc sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc trong cuộc sống hàng ngày, học tập và nghề nghiệp của mình. Bài thi HSK mới bao gồm một bài kiểm tra viết và thi nói độc lập với nhau. Có sáu cấp độ thi viết, cụ thể là HSK cấp độ I, II, III, IV, V và VI. Có ba cấp độ của các bài thi nói, cụ thể là HSK (Trình độ sơ cấp), HSK (trình độ trung cấp), và HSK (trình độ cao cấp). Trong quá trình thi nói, bài thi của thí sinh sẽ được ghi lại.

Thi viếtThi nói
HSK cấp 6HSK (Cao cấp)
HSK cấp 5
HSK cấp 4HSK (Trung cấp)
HSK cấp 3
HSK cấp 2HSK (Sơ cấp)
HSK cấp 1

II. Cấp độ bài thi

Các cấp độ khác nhau của HSK mới tương đương với một số cấp độ của “Tiêu chuẩn năng lực Hán ngữ cho người nói ngôn ngữ khác (CLPS)” và “Hệ thống khung tham chiếu chung ngôn ngữ Châu Âu (CEF)”; chi tiết như sau:

HSK mới Lượng từ vựngCLPSCEF
HSK cấp độ VItrên 5,000Cấp độ VC2
HSK cấp độ V2500C1
HSK cấp độ IV1200Cấp độ IVB2
HSK cấp độ III600Cấp độIIIB1
HSK cấp độ II300Cấp độ IIA2
HSK cấp độ I150Cấp độ I

Thí sinh đạt HSK cấp độ I có thể hiểu và sử dụng cụm từ và câu tiếng Trung Quốc rất đơn giản, đáp ứng nhu cầu cơ bản để giao tiếp và có khả năng tiếp tục học tập tiếng Trung Quố.

Thí sinh HSK cấp độ II có thể nắm bắt tốt tiếng Trung Quốc cơ bản và có thể giao tiếp đơn giản và đòi hỏi phải thường xuyên trao đổi trực tiếp các thông tin về những vấn đề quen thuộc hàng ngày.

Thí sinh đạt HSK cấp độ III có thể giao tiếp bằng tiếng Trung ở mức cơ bản trong cuộc sống hàng ngày, học tập và nghề nghiệp của mình. Họ có thể giao tiếp bằng tiếng Hoa khi đi du lịch ở Trung Quốc.

Thí sinh đạt HSK cấp độ IV có thể trò chuyện bằng tiếng Trung với nhiều chủ đề và có thể giao tiếp lưu loát với người bản xứ Trung Quốc.

Thí sinh đạt HSK cấp độ V có thể đọc báo và tạp chí Trung Quốc, thưởng thức những bộ phim và kịch Trung Quốc, và viết một bài phát biểu dài, đầy đủ bằng tiếng Trung Quốc.

Thí sinh đạt HSK cấp độ V I có thể dễ dàng hiểu thông tin qua đọc và nghe tiếng Trung, có thể biểu đạt hiệu quả tiếng Trung Quốc bằng cả lời nói và chữ viết.

III. Nguyên tắc kỳ thi

Kỳ thi HSK mới theo nguyên tắc “Kết hợp thi và giảng dạy”, thiết kế trên cơ sở các xu thế hiện tại về đào tạo tiếng Trung quốc tế và có liên quan chặt chẽ với sách. Mục đích của kỳ thi là để “thúc đẩy đào tạo thông qua kiểm tra” và “thúc đẩy học tập thông qua kiểm tra”.

Kỳ thi HSK mới nhấn mạnh tính khách quan và chính xác của việc đánh giá và nhấn mạnh khả năng ngôn ngữ Trung Quốc thực tế của người học.

Kỳ thi HSK mới đặt mục tiêu kiểm tra rõ ràng cho phép các thí sinh để có thể cải thiện khả năng ngôn ngữ Trung Quốc của họ trong một cách có hệ thống và hiệu quả.

IV. Mục đích bài thi

Kỳ thi HSK mới vẫn giữ định hướng vốn có của kỳ thi HSK như là việc đánh giá khả năng ngôn ngữ tiếng Trung tổng quát dành cho người học trưởng thành. Kết quả kỳ thi đáp ứng cho các mục đích sau:

1. Làm căn cứ tham khảo cho việc ra quyết định một cơ sở giáo dục đối với sinh viên liên quan đến việc tuyển sinh, xếp lớp, miễn học một số khóa học nhất định và trao tặng tín chỉ học tập.

2. Làm căn cứ tham khảo cho người sử dụng lao động ra quyết định liên quan đến việc tuyển dụng, bồi dưỡng và thăng chức cho nhân viên.

3. Một phương pháp cho người học đánh giá và nâng cao trình độ của họ về tiếng Trung Quốc.

4. Một phương pháp cho các tổ chức đào tạo tiếng Trung Quốc để đánh giá kết quả đào tạo.

V. Trả Giấy chứng nhận

Thí sinh sẽ nhận được kết quả kì thi HSK mới từ Hanban trong vòng hai tháng sau kỳ thi.