Thành tích tiếng Nhật của học viên New Windows trong kỳ thi quốc tế

Thời gian qua, học viên của Trung tâm tiếng Nhật New Windows Cần Thơ luôn đạt được điểm cao trong kỳ thi quốc tế Nhật ngữ JLPT, chúng ta cùng xem lại một số hình ảnh của các học viên nhận học bổng “Học viên danh dự” mà New Windows trao tặng cho những bạn đạt thành tích cao trong kỳ thi quốc tế tiếng Nhật nhé. 

Khóa học tiếng Nhật tại Cần Thơ

Bạn Đỗ Văn Tre và Hồ Minh Nhựt nhận học bổng do các giáo viên của New Windows trao tặng

Khóa học tiếng Nhật tại Cần Thơ

Bạn Đỗ Văn Tre – JLPT N4 155/180

Khóa học tiếng Nhật tại Cần Thơ

Bạn Hồ Minh Nhựt – JLPT N4 – 133/180

Khóa học tiếng Nhật tại Cần Thơ

Bạn Nguyễn Thị Hải Phương  – JLPT N5 123/180

Khóa học tiếng Nhật tại Cần Thơ