Những Cách Nói Hay Thay Thế “Very Good”

Thay vì chỉ biết dùng “Very good” để diễn tả ý kiến, quan điểm của mình. Giờ đây, bạn đã biết thêm vô vàn cách mới sau khi đọc bài viết này.

Hãy cùng Tiếng Anh Cần Thơ New Windows tìm hiểu nha!