CHINH PHỤC MỤC TIÊU HỌC TIẾNG ANH VỚI PHƯƠNG PHÁP SMART

Phương pháp SMART

Phương pháp SMART là gì?

SMART là từ viết tắt cho khuôn khổ tạo mục tiêu hiệu quả. Nó là cụm từ viết tắt của 5 tính chất mà một mục tiêu phải có: tính cụ thể (specific), tính toán được (measurable), có khả năng thực hiện (achievable), tính thực tế (realistic), và yếu tố thời gian (time-related).  Phương pháp SMART sẽ giúp bạn “hô biến” những mục tiêu khó nhằn trở nên dễ dàng chinh phục, đặc biệt là mục tiêu học Tiếng Anh.

Cách áp dụng Phương pháp SMART

Để áp dụng phương pháp SMART (specific, measurable, aachievable, realistic, time-related) vào việc đặt mục tiêu khi học Tiếng Anh, bạn có thể áp dụng 5 bước như sau:

  1. Specific – cụ thể:

Đặt ra mục tiêu học Tiếng Anh cụ thể và rõ ràng, đảm bảo rằng bạn hiểu rõ mục tiêu mình muốn đạt được. Tránh đặt ra mục tiêu mơ hồ như: “Tôi sẽ thật thành thạo Tiếng Anh!”. Mà hãy khẳng định rằng: “Tôi muốn diễn đạt trôi chảy phần giới thiệu bản thân”. Mục tiêu sau cùng càng rõ ràng, việc học sẽ trở nên hiệu quả hơn.

2. Measurable – đo lường:

Để định ra tiêu chí để đo lường mức độ thành công của mục tiêu, bạn cần có một thước đo sự tiến bộ hoặc 1 danh sách các tiêu chí cần đạt được trong một khoảng thời gian nhất định để theo dõi được quá trình cũng như kết quả học tập của chính mình. Bạn có thể viết ra 1 danh sách các nội dung cần học và đánh dấu tick (√) vào mỗi việc hoàn thành trên danh sách. 

3. Achievable – có thể đạt được:

Các mục tiêu nên được chia nhỏ ra trong 1 khoảng thời gian hợp lý. Vì mỗi khi hoàn thành một việc nhỏ trong danh sách, bạn sẽ cảm thấy có động lực và mỗi lúc một gần hơn tới mục tiêu của mình.

4. Realistic – thực tế:

Mỗi một mục tiêu, dù lý tưởng đến đâu, đều phải cân nhắc các yếu tố như tình hình thực tế, tính cách và năng lực của mỗi người. Mục tiêu của một người không nhất thiết phải cố định xuyên suốt 1 thời gian dài. Bạn có thể đặt ra một hướng tiếp cận hoàn toàn khác cho mục tiêu tiếp theo.

5. Time-related – yếu tố thời gian:

Việc đặt mục tiêu với giới hạn thời gian cuối cùng (deadline) sẽ giúp người học thúc đẩy bản thân nhiều hơn, tối đa hóa thời gian và tăng hiệu quả việc học hơn.

Tóm lại

Học tiếng Anh là một quá trình lâu dài, việc đặt ra một mục tiêu rõ ràng và hiệu quả khi học với phương pháp S.M.A.R.T sẽ giúp bạn có động lực hơn khi học. Từ đó những mục tiêu khó khăn sẽ trở nên dễ dàng chinh phục!