Tài Liệu Học Tập

Nhằm phục vụ các bạn học viên đang trong quá trình học tập ngôn ngữ mới, New Windows mang đến cho các bạn kho tài liệu học tập. Bao gồm những mẫu câu giao tiếp, từ vựng, cách chia thì, file nghe MP3, file sách pdf, … và các câu châm ngôn, câu nói hay bằng các nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Hàn, Nhật, Hoa.

Giáo Trình - File Nghe

ngu-phap-co-ban
mon-an-viet-trong-tieng-han
tu-vung-tieng-han-ve-bien-ca
tu-vung-tieng-han-chu-de-suc-khoe