QUY CHẾ HỌC VIÊN NEW WINDOWS HIỆN HÀNH

QUY CHẾ HỌC VỤ 

(Dành cho học viên Trung tâm ngoại ngữ New Windows)

A – QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHONG HỌC TẬP

1. Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học phải xin phép. Trường hợp học viên nghỉ từ 03 buổi liên tiếp không xin phép trong khóa học hoặc nghỉ quá 05 buổi trong tổng thời lượng học thì xem như tự ý bỏ lớp và không được Trung tâm đảm bảo chất lượng đầu ra của chương trình học.

2. Chuẩn bị bài, học bài cũ ở nhà trước khi lên lớp. Khi tham gia lớp học viên phải làm theo hướng dẫn của giáo viên đứng lớp.

3. Không nghe điện thoại trong lớp học, tắt chuông điện thoại khi vào lớp, không hút thuốc trong lớp học, không tham gia lớp học trong tình trạng say xỉn.

4. Trang phục đi học phải lịch sự.

B – QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ HỌC VIÊN

1. Học viên có thể đóng phí giữ chỗ trước tối thiểu 50% và phải hoàn thành học phí trước hoặc trong ngày khai giảng.

2. Chi tiết mức hỗ trợ học phí được ghi chú rõ trong bảng ưu đãi học phí (kèm theo bản hiện hành).

3. Dịch vụ bổ trợ kiến thức:

  3.1. Bổ trợ đầu khóa học: 

Học viên sẽ được bổ trợ miễn phí lượng kiến thức tương đương kiến thức học viên chưa được học (nếu cần thiết) khi đăng ký trễ lớp học. 

  3.2. Bổ trợ theo yêu cầu:  

  • Bổ trợ tính phí theo yêu cầu học viên: Trong thời gian học, học viên có nhu cầu học bổ trợ kiến thức thì phải đóng phí và sắp xếp lịch ngoài giờ học chính thức. Mức phí tối thiểu từ 250.000đ/ giờ (tùy theo cấp độ lớp và giáo viên bổ trợ)
  • Bổ trợ miễn phí toàn khóa học: Áp dụng cho học viên có học lực yếu được sự đề xuất của giáo viên hoặc giáo vụ về việc học bổ trợ thêm lớp cấp độ thấp hơn để học tốt khóa chính thức.

4. Dựa trên kết quả thi kết thúc khóa, Trung tâm sẽ:

4.1 Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên thi đạt các cấp đào tạo

4.2 Xét học bổng cho các học viên học tốt, đạt kết quả cao. (kèm theo bản hiện hành)

4.3 Hỗ trợ 50% cho học viên đăng ký học lại (không áp dụng đối với lớp VIP, lớp Nhóm)

4.4 Trường hợp học viên muốn học vượt lớp phải thi đầu vào của lớp mong muốn được học.

5. Quy định về sử dụng, chuyển đổi học phí

Học viên phải xuất trình biên lai thu học phí khi làm việc với phòng tư vấn.

– 1 phiếu thu chỉ được chuyển phí cho 1 người và 1 lần toàn bộ phí 

– Học viên nhận chuyển phí không được áp dụng ưu đãi của lớp hiện hành

– Nếu số tiền được bảo lưu ban đầu, khi đến hết thời hạn bảo lưu học viên không sử dụng phí thì xem như hết hiệu lực. Trường hợp đã sử dụng 1 phần phí bảo lưu, thì phí còn lại chỉ được bảo lưu đến thời hạn bảo lưu ban đầu.

– Trung tâm liên lạc cung cấp lịch mới tối đa 01 lần, nếu vẫn chưa tham gia được thì các khóa sau học viên phải tự liên hệ Trung Tâm để biết thông tin về lịch học.

Học phí được chuyển = Học phí đã đóng – Số buổi đã học – 10% (phí đã trừ số buổi)

* Chuyển phí, bảo lưu phí Combo

Hình thức1.Combo Lớp 1 đã khai giảng2.Combo chưa KG3.Combo Đang học 1 – 3 buổi đầu
Bảo lưuTrường hợp học viên đăng ký combo và đã học ít nhất 1 lớp thì sẽ được bảo lưu 100% phí cho các lớp còn lại chưa tham gia họcTrường hợp học viên đăng ký combo và xin bảo lưu trước khi lớp đầu tiên khai giảng thì lớp đầu tiên sẽ trừ 10% phí hủy chỗ, các lớp còn lại sẽ được bảo lưu 100% phíTrường hợp học viên đăng ký combo, học trong 3 buổi đầu của lớp đầu tiên và xin bảo lưu thì mức phí được bảo lưu sau khi trừ phí các buổi đã học và 10% phí hủy chỗ; các lớp còn lại trong combo sẽ được bảo lưu 100% phí.
VD:– Lớp 1 đã học– Lớp 1 chưa KG: trừ 10% học phí– Lớp 1: Học phí được chuyển: Học phí đã đóng – số buổi đã học – 10% (phí đã trừ số buổi)
– Lớp 2, 3 bảo lưu 100% phí– Lớp 2, 3 bảo lưu 100% phí– Lớp 2, 3 bảo lưu 100% phí
Chuyển phí cho người khác/ Chuyển dạng lớp khácMức phí chuyển sẽ được tính trên tổng phí đã đóng các lớp chưa học – ưu đãi combo đã sử dụng cho lớp đầu tiênMức phí được chuyển là mức phí còn lại được bảo lưu lớp 1 và phí đã đóng cho các lớp còn lại trong comboMức phí được chuyển là mức phí còn lại được bảo lưu lớp 1 và phí đã đóng cho các lớp còn lại trong combo

5.2 Hoàn học phí

– Miễn hoàn trả học phí với bất kỳ lý do cá nhân nào của học viên.

– Trung tâm sẽ hoàn lại 100% học phí trong trường hợp Trung tâm không bố trí được lịch khai giảng.

Quy chế này được áp dụng cho các lớp khai giảng từ ngày 01/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.