On the Job Training 2023 tại Trung Tâm Ngoại Ngữ New Windows

Ngày 22.05.2023, New Windows chào đón 16 bạn sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn từ trường Đại Học FPT Cần Thơ đến Trung tâm tham gia kỳ On the Job Training.

cac-ban-thuc-tap-sinh-duoc-gioi-thieu-ve-chuong-trinh-dao-tao-trong-ky-OJT
Các bạn thực tập sinh được giới thiệu về chương trình đào tạo trong kỳ OJT

On the Job Training (OJT) là phương pháp đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc. Thông qua kỳ OJT, các bạn sinh viên được trang bị đầy đủ năng lực cần thiết, được tiếp xúc với doanh nghiệp và từ đó tích lũy được kinh nghiệm làm việc cho bản thân.

Tại New Windows, thực tập sinh không chỉ được học tập kiến thức song song với làm việc, mà các bạn còn được đào tạo các kỹ năng như: kỹ năng làm việc hiệu quả dành cho sinh viên mới tốt nghiệp, kỹ năng tìm việc và căn bản về kỹ năng chuẩn bị cho việc giảng dạy ngoại ngữ góp phần xây dựng nền tảng giá trị thiết thực nhất của sinh viên đến các vị trí công việc ở tương lai.

cac-ban-thuc-tap-sinh-duoc-gioi-thieu-ve-chuong-trinh-dao-tao-trong-ky-OJT
Các bạn thực tập sinh được giới thiệu về chương trình đào tạo trong kỳ OJT

Buổi chào đón OJT kết thúc trong không khí hân hoan của New Windows và các bạn thực tập sinh. Chúc các bạn sinh viên FPT đạt kết quả cao trong kỳ thực tập này. New Windows hy vọng với những kiến thức mà các bạn học được là hành trang vững chắc sau khi tốt nghiệp giúp các bạn tự tin hơn trên con đường thành công.