NGOẠI KHÓA CÁC LỚP TIẾNG NHẬT

Ngoại khóa là cơ hội tuyệt vời cho các học viên tiếng Nhật tại New Windows gặp gỡ, trao dồi kỹ năng làm việc nhóm, tăng cường tinh thần đồng đội. Và cũng là dịp cho các bạn giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập trung bằng những tiếng cười sảng khoái!

Cùng nhìn lại 1 số hình ảnh của các kỳ hoạt động nhé!

tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật chứng chỉ N5, tiếng Nhật chứng chỉ N4, tiếng Nhật chứng chỉ N3, tiếng Nhật chứng chỉ N2

Lớp Nhật ngữ 10.000đ

tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật chứng chỉ N5, tiếng Nhật chứng chỉ N4, tiếng Nhật chứng chỉ N3, tiếng Nhật chứng chỉ N2

Lớp chứng chỉ N3

tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật chứng chỉ N5, tiếng Nhật chứng chỉ N4, tiếng Nhật chứng chỉ N3, tiếng Nhật chứng chỉ N2, tiếng Nhật Cần Thơ
tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật chứng chỉ N5, tiếng Nhật chứng chỉ N4, tiếng Nhật chứng chỉ N3, tiếng Nhật chứng chỉ N2, tiếng Nhật Cần Thơ

Lớp tiếng Nhật giao tiếp N5

tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật chứng chỉ N5, tiếng Nhật chứng chỉ N4, tiếng Nhật chứng chỉ N3, tiếng Nhật chứng chỉ N2, tiếng Nhật Cần Thơ

Trò chơi đoán chữ Kanji

tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật chứng chỉ N5, tiếng Nhật chứng chỉ N4, tiếng Nhật chứng chỉ N3, tiếng Nhật chứng chỉ N2, tiếng Nhật Cần Thơ
tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật chứng chỉ N5, tiếng Nhật chứng chỉ N4, tiếng Nhật chứng chỉ N3, tiếng Nhật chứng chỉ N2, tiếng Nhật Cần Thơ

Diễn tả câu nói tiếng Nhật bằng hành động

tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật chứng chỉ N5, tiếng Nhật chứng chỉ N4, tiếng Nhật chứng chỉ N3, tiếng Nhật chứng chỉ N2, tiếng Nhật Cần Thơ
tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật chứng chỉ N5, tiếng Nhật chứng chỉ N4, tiếng Nhật chứng chỉ N3, tiếng Nhật chứng chỉ N2, tiếng Nhật Cần Thơ
tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật chứng chỉ N5, tiếng Nhật chứng chỉ N4, tiếng Nhật chứng chỉ N3, tiếng Nhật chứng chỉ N2, tiếng Nhật Cần Thơ

Đo tốc độ Kanji của các bạn

tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật chứng chỉ N5, tiếng Nhật chứng chỉ N4, tiếng Nhật chứng chỉ N3, tiếng Nhật chứng chỉ N2, tiếng Nhật Cần Thơ

Phần quà siêu “khủng bố” ^^

Hẹn gặp lại các học viên thân yêu của New Windows trong những lần giao lưu sau nhé!