Một Số Thay Đổi Nhỏ Trong Đề Thi IELTS 2020

Một Số Thay Đổi Nhỏ Trong Đề Thi IELTS 2020
Thông báo về Một Số Thay Đổi Nhỏ Trong Đề Thi IELTS 2020.

Vào tháng 01/2020, sẽ có một số thay đổi nhỏ trong cấu trúc bài thi IELTS trên giấy. Những thay đổi nhỏ này chủ yếu nằm ở phần Listening. Nếu các bạn hiện đang ôn thi và luyện giải đề của các năm về trước thì hãy chú ý những điều này nhé:

Một Số Thay Đổi Nhỏ Trong Đề Thi IELTS 2020

1. Từ “Sections” sẽ đổi thành “Parts” trong bài thi IELTS

2. Ví dụ cho Part 1 sẽ bị loại bỏ hẳn trên bài thi giấy.

3. Số trang cũng sẽ được loại bỏ.

Trên đây là 3 điểm thay đổi trong bài thi IELTS, áp dụng từ năm 2020, rất mong sẽ hỗ trợ được bạn trong quá trình luyện thì IELTS nhé. 

Tham khảo các khóa học IELTS tại Fanpage Tiếng Anh Cần Thơ New Windows hoặc tại website của chúng tôi.