Một Số Thay Đổi Nhỏ Trong Đề Thi IELTS 2020

Vào tháng 01/2020, sẽ có một số thay đổi nhỏ trong cấu trúc bài thi IELTS trên giấy. Những thay đổi nhỏ này chủ yếu nằm ở phần Listening. Nếu các bạn hiện đang ôn thi và luyện giải đề của các năm về trước thì hãy chú ý những điều này nhé:

1. Từ “Sections” sẽ đổi thành “Parts” trong bài thi IELTS

2. Ví dụ cho Part 1 sẽ bị loại bỏ hẳn trên bài thi giấy.

3. Số trang cũng sẽ được loại bỏ.

Trên đây là 3 điểm thay đổi trong bài thi IELTS, áp dụng từ năm 2020, rất mong sẽ hỗ trợ được bạn trong quá trình luyện thì IELTS nhé.