KỸ THUẬT PARAPHRASE TRONG IELTS WRITING

KỸ THUẬT PARAPHRASE TRONG IELTS WRITING

Kỹ thuật paraphrase trong IELTS Writing: Cách biến đổi từ ngữ một cách khéo léo. Học cách sử dụng sự thay đổi từ vựng và câu trúc để tạo ra bài viết sáng tạo và đa dạng. Tìm hiểu cách kỹ thuật paraphrase có thể giúp bạn nâng cao khả năng viết và đạt được điểm số cao trong bài thi IELTS Writing.

KỸ THUẬT PARAPHRASE TRONG IELTS WRITING.

Qua 2 kỳ của “Chuỗi bài viết về kỹ năng IELTS” dành riêng cho phần Writing thì chắc chắn các bạn sẽ thấy có một kỹ năng được sử dụng thường xuyên và trọng tâm trong phần thi này chính là KỸ THUẬT PARAPHRASE TRONG IELTS WRITING. Vậy Paraphrase là gì và cần có những chú ý như thế nào khi sử dụng kỹ năng này thì trong bài viết hôm nay New Windows sẽ cung cấp chi tiết cho các bạn nhé. 

Paraphrase là cách viết lại một câu hay một đoạn văn bằng cách sử dụng những từ ngữ khác (so với câu hay đoạn văn gốc) nhưng vẫn phải giữ được ý nghĩa gốc của đoạn văn. Trong bài thi IELTS, cách paraphrase còn thể hiện khả năng của người viết, giúp nâng cao điểm của bài thi.

Thường sẽ có 7 cách để paraphrase hiệu quả bao gồm:

Thay đổi cấu trúc câu

Đối với cách này thì các bạn cần nắm vững cấu trúc của từng loại câu như câu trực tiếp – gián tiếp, câu chủ động – bị động, câu điều kiện, câu mệnh lệnh, đảo ngữ, … để có thể linh hoạt trong việc paraphrase câu.

Ex: People say that air pollution caused by industry.

=> Air pollution is said to be caused by industry.

Dùng chủ ngữ giả

Chúng ta sẽ thêm chủ ngữ giả “it” vào đầu câu, sau đó viết lại câu gốc. Đây là cách được xem là dễ sử dụng nhất.

Ex: I liked marzipan the best among various types of pies

=> It was marzipan that I liked the best among various types of pies.

Thay đổi thứ tự từ trong câu

KỸ THUẬT PARAPHRASE TRONG IELTS WRITING, bạn không cần phải sử dụng lượng từ vựng thay thế mà chỉ cần thay đổi các từ trong câu sao cho nghĩa vẫn giữ nguyên mà không sai về cấu trúc câu. 

Ex: Learning IELTS can be a challenging task

-> Learning IELTS can be a task which is challenging

Thay đổi Word Form

Các bạn có thể thay đổi dạng từ thành các loại khác như danh từ, động từ, tính từ,…

Ex: What are some sports that are becoming more popular in your country? 

=> Well I suppose there are several sports that are gaining in popularity.

Thay đổi chủ ngữ

Các bạn còn có thể sử dụng cấu trúc “This/ these + N ” nhằm mô tả lại một việc gì đó mang các tổng quát hoặc tránh dùng lặp lại chủ từ của câu trước đó

Ex: Do you think your city is a good place to live?

=> I think Can Tho is good place at all to settle down.

Dùng từ đồng nghĩa

Để dùng phương pháp này bạn cần phải có vốn từ vựng dồi dào, đặt biệt là những từ có nghĩa giống nhau.
Ex: What kinds of personalities do you hate?

=> There are some character traits that I don’t really like

Dùng từ trái nghĩa

Đối với cách này thì các bạn cần dùng từ phủ định như: Not, less,.. để viết lại câu.

Ex: People who do not graduate from university may find it hard to get a good job.

-> It may not be easy for people without a university degree to get a good job

Một số lưu ý khi dùng KỸ THUẬT PARAPHRASE TRONG IELTS WRITING:

  • Không nên paraphrase lại tất cả các từ
  • Chú ý tới các collocation khi bạn thay đổi từ
  • Truyền tải được hết ý nghĩa của câu gốc.

Mong là thông qua bài viết này mong là đã cung cấp cho các bạn được khái quát được về tầm quan trọng của KỸ THUẬT PARAPHRASE TRONG IELTS WRITING để làm bài hiệu quả hơn nhé!.

 -Tiếng Anh Cần Thơ New Windows-

Website: https://newwindows.edu.vn/tieng-anh/