HOA NGỮ VÀ BẠN LẦN THỨ 15

Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 với chủ đề ngày hội Văn Hoa Việc làm liên quan đến tiếng Hoa tại Cần Thơ.

Hình ảnh tại chương trình Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 với chủ đề “Văn hóa việc làm” 

Ngoài việc được vui chơi giải trí ăn uống nhận các phần quà thật đáng yêu từ trung tâm trong hôm đó các em học viên còn được các anh chị thầy cô chia sẽ về Văn hoa Đài Loan, Trung Hoa về cách làm sao để làm việc tốt, hài lòng các sếp khó tính người Đài Loan,Trung Hoa.
– Và cuối cùng xin chân thành cám ơn tất cả các em và thầy cô đã có mặt trong buổi hôm đó để tạo ra 1 buổi tối thật tuyệt vời tại Tiếng Hoa Cần Thơ New Windows 

Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows
Hoa ngữ và bạn lần thứ 15 chủ đề việc làm và văn hóa tiếng Hoa tại tiếng hoa Cần Thơ New Windows