Hình let’s Talk Outdoor 14.08.2018

Let’s talk – Hình thức lớp học giao tiếp, mỗi buổi 100% GV nước ngoài hướng dẫn.

Chủ đề do chính giáo viên biên soạn, thiết thực, gần gũi và hữu ích.

Use English only! Nếu không biết cách hỏi hay trả lời thì có thể dùng body language (ngôn ngữ hình thể) để diễn tả.

Active! Để kĩ năng phản xạ ngày càng “nâng cấp’ thì chúng ta phải chủ động nhé, chủ động bắt chuyện, chủ động lập team với các bạn mới để trao đổi và học hỏi nha!

Brainstorm! Hình thành cho mình kĩ năng liên kết các ý tưởng và kĩ năng ghi nhớ trong đầu! Hạn chế ghi chép quá nhiều. Tuy nhiên các bạn có thể sử dụng từ điển trên điện thoại để hỗ trợ nhé! 

Game: Nhiều trò chơi hoạt động thú vị, học dễ hiểu, ghi nhớ tốt từ vựng.

Chúng ta cùng nhìn lại buổi Let’s talk hôm 14.08 nhé!

Tư vấn miễn phí – HOTLINE: 02926.55.00.66 – 0898.993.466