VỀ NEW WINDOWS

Hệ thống giáo dục và đào tạo New Windows chính thức đi vào hoạt động ngày 01 tháng 06 năm 2010, tự hào là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo “Đa ngoại ngữ” Anh – Trung – Nhật – Hàn, đồng thời cung cấp dịch vụ toàn diện về đào tạo nâng tầm giá trị kết nối tương lai cùng khách hàng cá nhân và nhiều doanh nghiệp như: Tư vấn du học & thông tin việc làm, biên phiên dịch, đặc biệt là dịch sự kiện và hội nghị, biên dịch tài liệu chuyên ngành; sách ngoại văn; cho thuê văn phòng phục vụ đào tạo; liên kết tổ chức khóa đào tạo kỹ năng.

Trong suốt hơn 12 năm hoạt động đào tạo, với phương châm “New Windows – Nơi học viên được quan tâm!”, chúng tôi luôn vận động để hoàn thiện mình với các mục tiêu, tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi như sau:

MỤC TIÊU

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Previous slide
Next slide

CHÚNG TÔI LÀ
NEW WINDOWS, VỚI:

Kinh nghiệm giảng dạy hơn 12 năm

Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp

Nhân viên thân thiện, nhiệt tình

Giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế

Cơ sở vật chất mới và hiện đại

Hình Ảnh Hoạt Động