Giới thiệu New Windows

Trung tâm ngoại ngữ New Windows chính thức đi vào hoạt động ngày 01 tháng 06 năm 2010, tự hào là đơn vị tiên phong đào tạo 4 ngoại ngữ Anh – Hoa – Nhật – Hàn tại Cần Thơ. Chất lượng chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và dịch vụ tốt nhất Cần Thơ đã được khẳng định. Luôn lấy " NƠI HỌC VIÊN ĐƯỢC QUAN TÂM" đặt vào trái tim để phục vụ.

 New Windows là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo “Đa ngoại ngữ”, đồng thời cung cấp dịch vụ toàn diện về đào tạo nâng tầm giá trị kết nối tương lai.
Hệ thống giáo dục và đào tạo New Windows xây dựng thương hiệu trên nền tảng mỗi học viên là một nhân tố tiềm năng trong xu hướng toàn cầu hoá.

New Windows cùng bạn - Kiến tạo giá trị - Đổi mới tư duy - Phát huy tiềm năng - Nâng cao chất lượng - Kết nối tương lai.

 

 

 

Đọc thêm...