Gamification được ứng dụng mạnh mẽ vào việc học tiếng Anh

Gamification là gì ?

Gamification là một kỹ thuật mà các nhà thiết kế chèn các yếu tố của một trò chơi để tăng cường sự tương tác của người dùng với một sản phẩm hoặc dịch vụ. Bằng cách đưa các tính năng thú vị phù hợp như bảng xếp hạng thành tích và huy hiệu vào hệ thống hiện có, nhà thiết kế tìm cách chạm vào mong muốn của người dùng để họ thích sử dụng nó.

Áp dụng Gamification vào lĩnh vực GD & ĐT là lòng ghép những mini game vào bài học, giúp học viên hứng thú và giảm bớt áp lực trong việc học. Từ đó xóa tan sự nhàm chán, giúp tiếp thu bài học tốt hơn và nhớ lâu hơn.

Một số hình ảnh về ứng dụng Gamification trong lớp học: