Thông Tin Học Bổng Sau Đại Học AKS

Khám phá cơ hội nhận học bổng sau Đại học của viện nghiên cứu trung ương Hàn Quốc học (2019 AKS graduate fellowship).

Tư vấn Miễn phí
NEW WINDOWS 의 한국어 지점
Địa chỉ: 219A1 Đ 3.2 Hưng Lợi Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
 ĐT: 0974675967
Facebook: Tiếng Hàn Cần Thơ New Windows