1634612129.tieng-hoa-new-windows.png

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 1

Ngày khai giảng: 19/05/2022
Thời lượng: 36 Giờ
Thứ: 3 - 5 - 7 từ 14:00 - 16:00
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.500.000
1634612442.tieng-hoa-new-windows (3).png

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 1

Ngày khai giảng: 12/05/2022
Thời lượng: 36 Giờ
Thứ: 3 - 5 - 7 từ 19:20 - 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.500.000
1648972359.Thiết kế chưa có tên (1).png

Tiếng Hoa với Giáo Viên Bản Xứ

Ngày khai giảng: 10/05/2022
Thời lượng: 24 giờ ~ 32 tiết
Thứ: T3-CN từ 19:00-20:00
Wifi: Không
Máy lạnh: Không
Giáo viên: Đài Loan

  • Học phí: 1.900.000