1634612660.tieng-hoa-new-windows (4).png

Chứng Chỉ HSK3 & HSKK

Ngày khai giảng: 09/09/2022
Thời lượng: 120 Giờ
Thứ: 2-4-6, 08:00 - 10:00
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.950.000
1634612885.tieng-hoa-new-windows (5).png

Chứng Chỉ HSK5 & HSKK Cao Cấp HKI

Ngày khai giảng: 23/09/2022
Thời lượng: 103 Giờ
Thứ: 2 - 4 - 6, 19:20 - 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.000.000
1634613078.tieng-hoa-new-windows (6).png

Chứng Chỉ TOCFL Band A ( Học kỳ I )

Ngày khai giảng: 20/09/2022
Thời lượng: 90 giờ
Thứ: 3 - 5 - 7, 17:20 - 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.200.000