1634614700.tieng-hoa-new-windows (7).png

Tiếng Hàn Giao Tiếp Tổng Quan 1

Ngày khai giảng: 19/09/2022
Thời lượng: 32 Giờ
Thứ: 2-4-6, 19:20 - 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.850.000
1634614758.tieng-hoa-new-windows (7).png

Tiếng Hàn Giao Tiếp Tổng Quan 1

Ngày khai giảng: 04/10/2022
Thời lượng: 32 Giờ
Thứ: 3-5-7, 17:20 - 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.850.000