1623849697.tieng-han-can-tho-new-windows.png

Tiếng Hàn Giao Tiếp Tổng Quan 1 (Online)

Ngày khai giảng: 19/10/2021
Thời lượng: 32 Giờ
Thứ: 3-5-7 từ 19:20 đến 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.550.000