1634614700.tieng-hoa-new-windows (7).png

Tiếng Hàn Giao Tiếp Tổng Quan 1

Ngày khai giảng: 10/05/2022
Thời lượng: 32 Giờ
Thứ: 3-5-7 từ 19:20 - 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.850.000
1634614758.tieng-hoa-new-windows (7).png

Tiếng Hàn Giao Tiếp Tổng Quan 1

Ngày khai giảng: 24/05/2022
Thời lượng: 32 Giờ
Thứ: 3-4-5-6 từ 10:15 - 11:45
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.850.000