1625647063.PRE-IELTS (7).png

Tiếng Hàn Topik I Cấp Tốc (Online)

Ngày khai giảng: 27/10/2021
Thời lượng: 60 Giờ
Thứ: 2-4-6 09:45 - 11:45
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.000.000
1623849777.tieng-han-can-tho-new-windows-4.png

TIẾNG HÀN EPS TOPIK - KIẾN THỨC 60 BÀI ĐẦU TIÊN

Ngày khai giảng: 20/09/2021
Thời lượng: 80 Giờ
Thứ: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 từ 14:00 - 17:00
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.250.000