1634614941.tieng-hoa-new-windows (9).png

Tiếng Hàn Topik I Cấp Tốc

Ngày khai giảng: 11/10/2022
Thời lượng: 60 Giờ
Thứ: 3-5-7, 8:00 - 10:00
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.500.000
1634614996.tieng-hoa-new-windows (10).png

Tiếng Hàn Topik I Cấp Tốc

Ngày khai giảng: 16/05/2022
Thời lượng: 60 giờ
Thứ: 2-4-6 từ 19:20 - 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.500.000
1634615329.tieng-hoa-new-windows (11).png

TIẾNG HÀN EPS TOPIK - KIẾN THỨC 60 BÀI ĐẦU TIÊN

Ngày khai giảng: 17/10/2022
Thời lượng: 100 Giờ
Thứ: 2-3-4-5-6, 9:45 - 11:45
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.900.000