1634610008.tieng-nhat-n5-hk3.png

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng 1

Ngày khai giảng: 17/05/2022
Thời lượng: 45.5 Giờ
Thứ: 3-4-5-6 từ 08:30 - 10:30
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.500.000
1634610253.tieng-nhat-n5-hk3 (1).png

TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0

Ngày khai giảng: 25/05/2022
Thời lượng: 22,5 giờ
Thứ: 246(17:40 - 19:10)
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.500.000
1634610408.tieng-nhat-n5-hk3 (2).png

Tiếng Anh Từ Con Số 0

Ngày khai giảng: 14/05/2022
Thời lượng: 22,5 giờ
Thứ: 357(17:40 - 19:10)
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.500.000
1634695582.tieng-nhat-n5-hk3.png

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng 1

Ngày khai giảng: 23/05/2022
Thời lượng: 45.5 Giờ
Thứ: 246(19:35 - 21:20)
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: VietNam

  • Học phí: 2.700.000