1634610765.tieng-nhat-n5-hk3 (4).png

CHỨNG CHỈ TOEIC 450+

Ngày khai giảng: 31/05/2022
Thời lượng: 72 Giờ + 20 Giờ Active Learning
Thứ: 357 (19:20 - 21:20)
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.690.000
1634610748.tieng-nhat-n5-hk3 (3).png

KHÓA HỌC PRE-IELTS

Ngày khai giảng: 17/05/2022
Thời lượng: 40 giờ
Thứ: 357 (17:20 - 19:20)
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.600.000