Chương Trình Đào Tạo Khóa Đặc Biệt

HÀN ĐẶC BIỆT 

Chương trình đào tạo được thiết kế theo năng lực và nhu cầu đặc biệt của từng học viên trong thời gian Cấp Tốc.

Học viên đăng ký học theo hình thức 1:1 (1 giảng viên và 1 học viên)

Chương trình giảng dạy đa dạng :

+ Sơ cấp: dành cho học viên muốn có nền tảng tiếng Hàn cơ bản như giao tiếp hằng ngày, phỏng vấn xin việc ở công ty có ưu tiên biết tiếng Hàn.

+ Sơ trung: dành cho học viên muốn nâng cao năng lực, làm việc văn phòng trong các công ty sử dụng tiếng Hàn tại Việt Nam.

+ Trung cấp: học tiếng Hàn ở lĩnh vực chuyên ngành

Thời gian học tập linh động: Với tổng thời lượng 40 tiết/ khóa, bạn có thể tự sắp xếp thời gian biểu phù hợp lịch trình của cá nhân và giáo viên. Có thể rút ngắn thời gian bằng cách tăng thời lượng/tuần để kết thúc sớm chương trình.

Chi phí hợp lý: Mỗi một chương trình đều mang giá trị riêng, mức phí trên như một lời cam kết về chất lượng chương trình New Windows dành cho bạn; và cũng là lời cam kết về việc nghiêm túc cùng New Windows phấn đấu nâng cao năng lực từ phía học viên.

Tên LớpThời LượngPhí Tham gia (VNĐ)
Đặc Biệt – Sơ Cấp40 Tiết8.600.000
Đặc Biệt – Sơ Trung40 Tiết9.200.000
Đặc Biệt – Trung Cấp40 Tiết10.500.000