Cấu trúc chuẩn của đề thi IELTS

3 phút để hiểu rõ về các phân trong đề thi IELTS

LISTENING: 30 phút nghe 4 phần( 4 đoạn hội thoại)

Đoạn 1: đối thoại giữa 2 người bản xứ xoay quanh tình huống về cuộc sống (mua hàng bán hàng, thuê nhà…)

Đoạn 2: độc thoại về chủ đề thường ngày quen thuộc như âm nhạc, trường học, du lịch….

Đoạn 3: đối thoại ít nhất 2 người về các nội dung trong lĩnh vực giáo dục…có sử dụng các từ học thuật.

Đoạn 4: độc thoại/ thuyết trình về một chủ đề/ hiện tượng … sử dụng từ ngữ học thuật

READING: 60 phút với 40 câu hỏi.

Có 3 đoạn văn,đa phần được trích dẫn từ sách, báo, tạp chí… các đoạn văn được chọn dành cho đọc giả mang tính chất chuyên môn cao với mục tiêu kiểm tra từ vựng, kiến thức của thí sinh.

WRITING: 60 phút gồm 2 task

Task 1: Thí sinh được yêu cầu viết bài báo cáo khoảng 150 từ để mô tả, giải thích dữ liệu của một biểu đồ, bảng biểu hay quy trình…

Task 2: Cần viết bài luận 250 từ, đưa ra những ý kiến chiến tranh luận về 1 ý kiến và hoặc vấn đề xã hội.

SPEAKING: 11-14 phút gồm 3 phần

Phần 1: Ban giám khảo hỏi về bản thân thí sinh

Phần 2: Trình bày trong 2 phút chủ đề bất kỳ của ban giám khảo đưa ra.

Phần 3: Ban giám khảo sẽ hỏi các câu hỏi liên quan về chủ đề vừa trình bài ở phần 2