4 lỗi thường gặp trong IELTS Speaking

Nói về chủ đề SPEAKING, New Windows nhận được rất nhiều chia sẻ từ người học. Tổng hợp từ nhiều trường hợp, đa phần các bạn hay gặp các vấn đề sau:

1./ Hiểu câu hỏi nhưng không biết cách trả lời.

2./ Hiểu, biết cách trả lời nhưng lại không logic và thiếu luận điểm.

3./ Trả lời được nhưng phát âm sai khi nói.

4./ Thiếu tự tin, nói lắp và hay quên ý.