LỘ TRÌNH HÀN GIAO TIẾP 1.01S

Lớp ôn luyện giải đề thi cấp tốc giúp học viên làm quen với cấu trúc và kỹ năng làm bài thi TOPIK, dễ dàng đạt được kết quả tối ưu nhất.

Học phí: 3.150.000 đ