Chứng Chỉ TOPIK II

Có kiến thức tương đương với tiếng Hàn hệ đại học 4 năm. Làm Giáo viên - biên, phiên dịch tùy bạn lựa chọn

Học phí: 0 đ

Ưu đãi: 3.500.000 đ

Làm bài Test
Hotline
Liên hệ