Chứng Chỉ TOPIK II - HKII

Có kiến thức tương đương với tiếng Hàn hệ đại học 4 năm. Làm Giáo viên - biên, phiên dịch tùy bạn lựa chọn

Học phí: 7.000.000 đ

Ưu đãi: 7.000.000 đ

 

Làm bài Test
Hotline
Liên hệ