1535164247.tieng-hoa-so-cap-1.jpg

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 1

Ngày khai giảng: 10/07/2020
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 2-4-6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Người Việt

  • Học phí: 1.500.000
1535165615.tieng-hoa-so-cap-3.jpg

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 3

Ngày khai giảng: 04/08/2020
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 3-5-7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.700.000
1546517480.tiếng-hoa-cần-thơ-giao-tiếp-1.jpg

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 2

Ngày khai giảng: 08/07/2020
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Giáo Viên Việt Nam

  • Học phí: 1.600.000
1572494463.tieng-hoa-giao-tiep-tai-can-tho.png

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 1(Buổi trưa)

Ngày khai giảng: 15/07/2020
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 2 - 3 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Người Việt

  • Học phí: 1.500.000