1535164645.chung-chi-HSK5.jpg

Chứng Chỉ HSK3 & TOCFL BandA

Ngày khai giảng: 07/07/2020
Thời lượng: 160 tiết
Thứ: 3-5-7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.500.000
1535165939.chung-chi-HSK3.jpg

Chứng Chỉ HSK5 & TOCFL BAND B

Ngày khai giảng: 05/06/2020
Thời lượng: 250 tiết
Thứ: 2-4-6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 15.000.000
1535165713.chung-chi-HSK3-TOCFL.jpg

Chứng Chỉ HSK3 & TOCFL Band A (Buổi sáng)

Ngày khai giảng: 31/08/2020
Thời lượng: 160 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6 -7
Wifi: Không
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.500.000