Chứng Chỉ HSK3 & TOCFL BandA

Là cơ sở chứng minh năng lực Hoa ngữ, để xin việc ở các công ty Trung Quốc, Đài Loan.

  • Học phí: 5.200.000
  • Ưu đãi: 5.200.000
Xem chi tiết

Chứng Chỉ HSK5 & TOCFL BAND B

Là cơ sở chứng minh năng lực Hoa ngữ, để xin việc ở các công ty Trung Quốc, Đài Loan.

  • Học phí: 14.000.000
  • Ưu đãi: 11.500.000
Xem chi tiết

Chứng Chỉ HSK3 & TOCFL Band A (Buổi sáng)

Là cơ sở chứng minh năng lực Hoa ngữ, để xin việc ở các công ty Trung Quốc, Đài Loan.

  • Học phí: 5.200.000
  • Ưu đãi: 5.200.000
Xem chi tiết