Khóa học đang khai giảng

Các chương trình đào tạo đang khai giảng tại trung tâm New Windows

1535165615.tieng-hoa-so-cap-3.jpg

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 3

Ngày khai giảng: 01/07/2019
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.500.000
1546517480.tiếng-hoa-cần-thơ-giao-tiếp-1.jpg

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 2

Ngày khai giảng: 10/06/2019
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Giáo Viên Việt Nam

  • Học phí: 1.400.000
1535164247.tieng-hoa-so-cap-1.jpg

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 1

Ngày khai giảng: 10/06/2019
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Người Việt

  • Học phí: 1.300.000
1535165713.chung-chi-HSK3-TOCFL.jpg

Chứng Chỉ HSK3 & TOCFL Band A

Ngày khai giảng: 24/06/2019
Thời lượng: 160 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.200.000
1535164645.chung-chi-HSK5.jpg

Chứng Chỉ HSK3 & TOCFL BandA

Ngày khai giảng: 25/06/2019
Thời lượng: 160 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Không
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.200.000
1535165939.chung-chi-HSK3.jpg

Chứng Chỉ HSK5 & TOCFL BAND B

Ngày khai giảng: 06/08/2019
Thời lượng: 250 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 14.000.000

Hoạt động ngoại khóa

Học tập kết hợp với những hoạt động giúp cho học viên tiếp thu nhanh hơn

Học viên Tiếng Hoa Cần Thơ New Windows tại kỳ thi TOCFL Tháng 3
Học viên Tiếng Hoa Cần Thơ New Windows tại kỳ thi TOCFL Tháng 3
Vui học tiếng Hoa tại tiếng Hoa Cần Thơ New Windows
Vui học tiếng Hoa tại tiếng Hoa Cần Thơ New Windows
Ấm áp đêm trung thu
Ấm áp đêm trung thu
Cuộc Thi Ảnh Đẹp cùng New Windows
Cuộc Thi Ảnh Đẹp cùng New Windows
Sinh Nhật Trung Tâm Lần Thứ 8 01.06.2018
Sinh Nhật Trung Tâm Lần Thứ 8 01.06.2018
Chương Trình
Chương Trình "Vui Học Tiếng Hoa"
Giải Nhiệt Mùa Hè Cùng New Windows
Giải Nhiệt Mùa Hè Cùng New Windows
Hoa Ngữ Và Bạn
Hoa Ngữ Và Bạn
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ