Nhật giao tiếp sơ cấp 1

Dành cho các bạn chưa từng học qua tiếng Nhật. Lịch học đa dạng

  • Học phí: 1.190.000
  • Ưu đãi: 1.050.000
Xem chi tiết

Nhật giao tiếp sơ cấp 2

Dành cho các bạn học qua Nihongo 1 hoặc xếp lớp tương đương

  • Học phí: 1.390.000
  • Ưu đãi: 1.390.000
Xem chi tiết
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ