Nihongo 1

Dành cho các bạn chưa từng học qua tiếng Nhật. Lịch học đa dạng

  • Học phí: 1.050.000
  • Ưu đãi: 1.050.000
Xem chi tiết

Nihongo 2

Dành cho các bạn học qua Nihongo 1 hoặc xếp lớp tương đương

  • Học phí: 1.200.000
  • Ưu đãi: 1.200.000
Xem chi tiết

Nihongo 3

Dành cho các bạn đã học qua Nihongo 2 hoặc xếp lớp tương đương

  • Học phí: 1.350.000
  • Ưu đãi: 1.350.000
Xem chi tiết
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ