1570239416.avatar - Copy.jpg

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP 4 KỸ NĂNG BUỔI TỐI

Ngày khai giảng: 07/04/2020
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.290.000
1570194069.IMG_7500.jpg

Tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng cuối tuần

Ngày khai giảng: 25/04/2020
Thời lượng: 9 tuần
Thứ: Thứ bảy, chủ nhật
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.290.000
1552828943.4.jpg

Tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng N4

Ngày khai giảng: 27/04/2020
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Không
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.950.000
1570593443.QC FB GIAO TIEP 4 KY NANG-01.jpg

Tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng buổi sáng

Ngày khai giảng: 30/05/2020
Thời lượng: 48
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.290.000