1570239416.avatar - Copy.jpg

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP 4 KỸ NĂNG BUỔI TỐI - ưu đãi 499.000 khi đăng ký lộ trình N5

Ngày khai giảng: 27/11/2020
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7; 19:15-21:15
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.290.000
1601018725.6447402ab6be49e010af.jpg

Tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng N4

Ngày khai giảng: 17/11/2020
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 3 - 5 -7; 19:15 - 21:15
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.950.000
1570593443.QC FB GIAO TIEP 4 KY NANG-01.jpg

Tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng buổi sáng

Ngày khai giảng: 23/11/2020
Thời lượng: 1 tháng
Thứ: 3 - 5 - 7; 8:00-11:00
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.290.000
1573456110.avatar 2.jpg

Tiếng Nhật Giao Tiếp 4 Kỹ năng

Ngày khai giảng: 20/11/2020
Thời lượng: 1,5 tháng
Thứ: 2 -4 - 6; 17:30-19:30
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.290.000