Chứng Chỉ N3 HKI

Cơ hội việc làm rộng mở khi có chứng chỉ N3

  • Học phí: 4.000.000
  • Ưu đãi: 0
Xem chi tiết

Chứng Chỉ N4 HKI

Trình độ N4 tương đương Toeic 450-500, IELTS 4.5-5.0. Ứng dụng du học, XKLĐ,

  • Học phí: 3.450.000
  • Ưu đãi: 0
Xem chi tiết

Chứng Chỉ N5 CẤP TỐC GĐ I

Khóa học đảm bảo đậu, thời lượng 3 tháng

  • Học phí: 2.700.000
  • Ưu đãi: 0
Xem chi tiết

Chứng Chỉ N5 ĐẢM BẢO ĐẬU GĐ I

Chứng chỉ đảm bảo đậu trong 5 tháng

  • Học phí: 2.700.000
  • Ưu đãi: 200.000
Xem chi tiết