1540368312.new-windows-chung-chi-n2.jpg

Chứng Chỉ N2 (HK I)

Ngày khai giảng: 30/03/2020
Thời lượng: 80 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 6.400.000
1570196408.avatar 3.jpg

Chứng Chỉ N5 ĐẢM BẢO ĐẬU

Ngày khai giảng: 02/03/2020
Thời lượng: 80 Tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.400.000