1599483704.118653206_1608412259324530_3129183318809351023_o.jpg

Chứng Chỉ N3 HKI

Ngày khai giảng: 27/11/2020
Thời lượng: 250 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6; 19:15 - 21:15
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.900.000
1570239796.avatar 2.jpg

Chứng Chỉ N5 CẤP TỐC GĐ I

Ngày khai giảng: 30/11/2020
Thời lượng: 160 Tiết
Thứ: 2- 3 - 4 - 5 - 6; 15:00 - 17:00
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.900.000
1570196408.avatar 3.jpg

Luyện Thi Chứng Chỉ N5 Đảm Bảo Kiến thức đầu ra

Ngày khai giảng: 10/11/2020
Thời lượng: 160 Tiết
Thứ: 3 -5 -7; 17:30 -19:10
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.900.000