Khóa học đang khai giảng

Các chương trình đào tạo đang khai giảng tại trung tâm New Windows

1535113278.chung-chi-n3.jpg

Chứng Chỉ N3

Ngày khai giảng: 22/12/2018
Thời lượng: 200 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 8.400.000
1535112760.nihongo-2.jpg

Nhật giao tiếp sơ cấp 2

Ngày khai giảng: 20/12/2018
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.200.000
1535112583.nihongo-1.jpg

Nhật giao tiếp sơ cấp 1

Ngày khai giảng: 04/12/2018
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.050.000
1536392308.chung-chi-n5.jpg

Chứng Chỉ N5

Ngày khai giảng: 20/12/2018
Thời lượng: 160 Tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.400.000
1535114542.chung-chi-n4.jpg

Chứng Chỉ N4

Ngày khai giảng: 11/12/2018
Thời lượng: 200 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 6.900.000
1540368312.new-windows-chung-chi-n2.jpg

Chứng Chỉ N2 (HK I)

Ngày khai giảng: 22/12/2018
Thời lượng: 80 tiết
Thứ: Thứ 7 - CN
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 6.400.000

Hoạt động ngoại khóa

Học tập kết hợp với những hoạt động giúp cho học viên tiếp thu nhanh hơn

Cảm Nhận Học Viên Năm 2017
Cảm Nhận Học Viên Năm 2017
Lễ Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Du Học Nguồn Sáng Mới.
Lễ Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Du Học Nguồn Sáng Mới.
Công Bố Lớp Nhật 10.000đ - Giao Lưu Văn Hóa Việt - Nhật
Công Bố Lớp Nhật 10.000đ - Giao Lưu Văn Hóa Việt - Nhật
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ