Khóa học đang khai giảng

Các chương trình đào tạo đang khai giảng tại trung tâm New Windows

1570593443.QC FB GIAO TIEP 4 KY NANG-01.jpg

Tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng cuối tuần

Ngày khai giảng: 19/11/2019
Thời lượng: 48
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.190.000
1570196408.avatar 3.jpg

Chứng Chỉ N5 ĐẢM BẢO ĐẬU GĐ I

Ngày khai giảng: 05/11/2019
Thời lượng: 80 Tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.700.000
1570241443.avatar 3.jpg

Chứng Chỉ N3 HKI

Ngày khai giảng: 27/11/2019
Thời lượng: 200 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.000.000
1570239796.avatar 2.jpg

Chứng Chỉ N5 CẤP TỐC GĐ I

Ngày khai giảng: 30/10/2019
Thời lượng: 80 Tiết
Thứ: 2- 3 - 4 - 5 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.700.000
1570239416.avatar - Copy.jpg

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP 4 KỸ NĂNG LỚP 1

Ngày khai giảng: 15/10/2019
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.190.000
1570194688.avatar 2.jpg

Chứng Chỉ N4 HKI

Ngày khai giảng: 30/09/2019
Thời lượng: 200 tiết
Thứ: 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 3.450.000

Thông tin các kỳ thi

Thông tin về các kỳ thi được cập nhật thường xuyên, học viên có thể liên hệ đăng ký thi tại New Windows

Hoạt động ngoại khóa

Học tập kết hợp với những hoạt động giúp cho học viên tiếp thu nhanh hơn

TẶNG TRÀ SỮA CHO HỌC VIÊN TIẾNG NHẬT
TẶNG TRÀ SỮA CHO HỌC VIÊN TIẾNG NHẬT
GIAO LƯU LỚP TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP
GIAO LƯU LỚP TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP
NGOẠI KHÓA CÁC LỚP TIẾNG NHẬT
NGOẠI KHÓA CÁC LỚP TIẾNG NHẬT