Khóa học đang khai giảng

Các chương trình đào tạo đang khai giảng tại trung tâm New Windows

1536392308.chung-chi-n5.jpg

Chứng Chỉ N5 CẤP TỐC GĐ I

Ngày khai giảng: 16/04/2019
Thời lượng: 80 Tiết
Thứ: 2- 3 - 4 - 5 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.700.000
1554731230.47157244_2325460934343609_681951441220272128_o.jpg

Chứng Chỉ N5 ĐẢM BẢO ĐẬU GĐ I

Ngày khai giảng: 04/05/2019
Thời lượng: 80 Tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.700.000
1535113278.chung-chi-n3.jpg

Chứng Chỉ N3 HKI

Ngày khai giảng: 03/06/2019
Thời lượng: 200 tiết
Thứ: 2-4-6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.000.000
1535112583.nihongo-1.jpg

Nhật giao tiếp sơ cấp 1

Ngày khai giảng: 18/04/2019
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.190.000
1535114542.chung-chi-n4.jpg

Chứng Chỉ N4 HKI

Ngày khai giảng: 15/07/2019
Thời lượng: 200 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 3.450.000
1540368312.new-windows-chung-chi-n2.jpg

Chứng Chỉ N2 (HK I)

Ngày khai giảng: 15/07/2019
Thời lượng: 80 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 6.400.000

Hoạt động ngoại khóa

Học tập kết hợp với những hoạt động giúp cho học viên tiếp thu nhanh hơn

KỶ NIỆM CHUYẾN XE JLPT 12.2018
KỶ NIỆM CHUYẾN XE JLPT 12.2018
GIÁNG SINH 2018 TẠI NEW WINDOWS
GIÁNG SINH 2018 TẠI NEW WINDOWS
NGOẠI KHÓA CÁC LỚP TIẾNG NHẬT
NGOẠI KHÓA CÁC LỚP TIẾNG NHẬT
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ