1541497654.tieng-han-can-tho-1.jpg

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp 3

Ngày khai giảng: 31/03/2020
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.800.000
1572611864.Tieng-han-new-windows 1.jpg

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp 1

Ngày khai giảng: 30/03/2020
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.600.000
1572611677.tieng-han-giao-tiep-can-tho.jpg

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp 2

Ngày khai giảng: 28/03/2020
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.700.000
1581843199.tieng-han-giao-tiep-can-tho.jpg

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp 1

Ngày khai giảng: 08/04/2020
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6 - CN
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.600.000