Giao Tiếp Sơ Cấp 3

Các chủ đề giao tiếp thực tế, gần gũi

  • Học phí: 1.650.000
  • Ưu đãi: 1.650.000
Xem chi tiết

Giao Tiếp Sơ Cấp 1

Học viên được hoàn thiện cách phát âm chuẩn, quy tắc ghép chữ, viết chữ trong 3 buổi đầu tiên của chương trình.

  • Học phí: 1.450.000
  • Ưu đãi: 1.305.000
Xem chi tiết

Giao Tiếp Sơ Cấp 2

Học viên được hoàn thiện cách phát âm chuẩn, quy tắc ghép chữ, viết chữ trong 3 buổi đầu tiên của chương trình. Các chủ đề giao tiếp thực tế, gần gũi.

  • Học phí: 1.550.000
  • Ưu đãi: 1.550.000
Xem chi tiết
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ