Khóa học đang khai giảng

Các chương trình đào tạo đang khai giảng tại trung tâm New Windows

1535168688.tieng-han (1).jpg

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp 2

Ngày khai giảng: 15/06/2020
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.700.000
1572611864.Tieng-han-new-windows 1.jpg

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp 1

Ngày khai giảng: 15/06/2020
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.600.000
1572612116.tieng-han-giao-tiep-can-tho 1.jpg

Hàn Giải Đề TOPIK Sơ Cấp

Ngày khai giảng: 15/06/2020
Thời lượng: 37 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.800.000
1572612369.tieng-han-can-tho-tho.jpg

Hàn Ứng Dụng I

Ngày khai giảng: 20/06/2020
Thời lượng: 123 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.800.000
1589772431.Aquamarine and Orange Favorite Apps Games Collection YouTube Thumbnail.jpg

Tiếng Hàn Online

Ngày khai giảng: 22/06/2019
Thời lượng: 30 tiết
Thứ: 2,3,4,5,6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.180.000
1535172338.tieng-han (2).jpg

Chứng Chỉ TOPIK I (Học Kỳ I)

Ngày khai giảng: 22/06/2019
Thời lượng: 118 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.200.000
1541497654.tieng-han-can-tho-1.jpg

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp 3

Ngày khai giảng: 22/06/2020
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.800.000
1574079239.tieng-han-giao-tiep-can-tho 1.jpg

Chứng Chỉ TOPIK I (Học Kỳ II)

Ngày khai giảng: 15/05/2020
Thời lượng: 118 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.500.000

Hoạt động ngoại khóa

Học tập kết hợp với những hoạt động giúp cho học viên tiếp thu nhanh hơn

Chuyến xe Hàn ngữ TOPIK kỳ thứ 63
Chuyến xe Hàn ngữ TOPIK kỳ thứ 63
Vui học tiếng Hàn tháng 3/2019
Vui học tiếng Hàn tháng 3/2019
Vui học tiếng Hàn tháng 11
Vui học tiếng Hàn tháng 11
Khai Trương Chi Nhánh Tiếng Hàn New Windows
Khai Trương Chi Nhánh Tiếng Hàn New Windows
Sinh Nhật Trung Tâm Lần Thứ 8 01.06.2018
Sinh Nhật Trung Tâm Lần Thứ 8 01.06.2018
Chương Trình Noel 2017
Chương Trình Noel 2017
Vui Học Tiếng hàn
Vui Học Tiếng hàn