Khóa học đang khai giảng

Các chương trình đào tạo đang khai giảng tại trung tâm New Windows

1541497654.tieng-han-can-tho-1.jpg

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp 3

Ngày khai giảng: 30/09/2019
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.800.000
1548753176.tieng-han-can-tho-01.jpg

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp HKII

Ngày khai giảng: 14/09/2019
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.700.000
1556531295.39281907_2070010313044361_5554271979432837120_o.jpg

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp HKI

Ngày khai giảng: 14/09/2019
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.600.000
1535171774.tieng-han (5).jpg

Hàn Ứng Dụng I

Ngày khai giảng: 28/08/2019
Thời lượng: 123 tiết
Thứ: 2- 4- 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.800.000
1556531836.35360754_1967601186618608_7476336205932527616_o.jpg

Hàn Giao Tiếp Sơ Cấp 1

Ngày khai giảng: 06/09/2019
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.600.000
1535169213.tieng-han (3).jpg

Chứng Chỉ TOPIK I (Học Kỳ I)

Ngày khai giảng: 29/06/2019
Thời lượng: 118 tiết
Thứ: 3-5-7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.200.000

Thông tin các kỳ thi

Thông tin về các kỳ thi được cập nhật thường xuyên, học viên có thể liên hệ đăng ký thi tại New Windows

Hoạt động ngoại khóa

Học tập kết hợp với những hoạt động giúp cho học viên tiếp thu nhanh hơn

Chuyến xe Hàn ngữ TOPIK kỳ thứ 63
Chuyến xe Hàn ngữ TOPIK kỳ thứ 63
Vui học tiếng Hàn tháng 3/2019
Vui học tiếng Hàn tháng 3/2019
Vui học tiếng Hàn tháng 11
Vui học tiếng Hàn tháng 11
Khai Trương Chi Nhánh Tiếng Hàn New Windows
Khai Trương Chi Nhánh Tiếng Hàn New Windows
Sinh Nhật Trung Tâm Lần Thứ 8 01.06.2018
Sinh Nhật Trung Tâm Lần Thứ 8 01.06.2018
Chương Trình Noel 2017
Chương Trình Noel 2017
Vui Học Tiếng hàn
Vui Học Tiếng hàn