Khóa học đang khai giảng

Các chương trình đào tạo đang khai giảng tại trung tâm New Windows

1594001628.106298924_3372468996131813_6038094509177007844_o.png

Tiếng Hàn Ứng Dụng 2.01

Ngày khai giảng: 27/01/2021
Thời lượng: 4 tháng
Thứ: 2-4-6 18 : 05 - 19 :30
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 8.800.000
1599133713.phonto.jpeg

LỘ TRÌNH HÀN GIAO TIẾP 1.01S

Ngày khai giảng: 12/01/2021
Thời lượng: 2 tháng
Thứ: 3456 09:45 - 11:45
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 3.150.000
1594001827.75196323_3364607033584676_663327170196838360_o.png

LỘ TRÌNH HÀN GIAO TIẾP 1.01

Ngày khai giảng: 08/01/2021
Thời lượng: 9 tuần
Thứ: 2-4-6 17:20-19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 3.150.000
1594007934.tieng-han-can-ban (2).jpg

LỘ TRÌNH HÀN GIAO TIẾP 1.02

Ngày khai giảng: 21/01/2021
Thời lượng: 2 tháng
Thứ: 3-5-7 19:20-21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 3.150.000
1594001156.106436065_2845070688931726_5599163143558399399_n.png

LỘ TRÌNH HÀN ỨNG DỤNG 1.01

Ngày khai giảng: 25/01/2021
Thời lượng: 4 tháng
Thứ: 2-4-6 19:30 -21 :30
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 6.550.000
1594001499.104335221_3961139783959487_2874721362970491686_n.png

Tiếng Hàn Topik I Cấp Tốc

Ngày khai giảng: 31/12/2020
Thời lượng: 3,5 tháng
Thứ: 357CN 09:45 - 11:45
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.500.000

Hoạt động ngoại khóa

Học tập kết hợp với những hoạt động giúp cho học viên tiếp thu nhanh hơn

VUI GIÁNG SINH CHECK IN RINH QUÀ NEW WINDOWS CHRISTMAS 2020
VUI GIÁNG SINH CHECK IN RINH QUÀ NEW WINDOWS CHRISTMAS 2020
Chuyến xe Hàn ngữ TOPIK kỳ thứ 63
Chuyến xe Hàn ngữ TOPIK kỳ thứ 63
Vui học tiếng Hàn tháng 3/2019
Vui học tiếng Hàn tháng 3/2019
Vui học tiếng Hàn tháng 11
Vui học tiếng Hàn tháng 11
Khai Trương Chi Nhánh Tiếng Hàn New Windows
Khai Trương Chi Nhánh Tiếng Hàn New Windows
Sinh Nhật Trung Tâm Lần Thứ 8 01.06.2018
Sinh Nhật Trung Tâm Lần Thứ 8 01.06.2018
Chương Trình Noel 2017
Chương Trình Noel 2017
Vui Học Tiếng hàn
Vui Học Tiếng hàn