1535115917.ec1.jpg

Applied English 1

Ngày khai giảng: 15/10/2019
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam

  • Học phí: 1.800.000
1544186090.tieng-anh-giao-tiep (10).jpg

Applied English 2

Ngày khai giảng: 14/10/2019
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam

  • Học phí: 2.000.000
1551440586.tieng-anh-giao-tiep (2).jpg

Pre Intermediate Communication 1

Ngày khai giảng: 01/10/2019
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam

  • Học phí: 2.000.000
1567161097.tieng-anh-giao-tiep.jpg

Tiếng Anh Từ Con Số 0

Ngày khai giảng: 30/09/2019
Thời lượng: 22 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam

  • Học phí: 800.000