Elementary Communication 1

Chuẩn ngữ âm. Xóa bỏ tâm lý ngại nói tiếng Anh. Tự tin giới thiệu bản thân, các chủ đề cơ bản.

  • Học phí: 1.600.000
  • Ưu đãi: 1.600.000
Xem chi tiết

Elementary Communication 2

Nâng cấp từ vựng, ngữ pháp trong giao tiếp các chủ đề ẩm thực, nhà hàng, thiết bị công nghệ. Tương đương A2

  • Học phí: 1.800.000
  • Ưu đãi: 1.800.000
Xem chi tiết

Pre Intermediate Communication 1

Chủ động đưa ra ý kiến, nhận xét bằng tiếng Anh. Tiếp tục nâng cao khả năng phản xạ tiếng Anh

  • Học phí: 2.000.000
  • Ưu đãi: 2.000.000
Xem chi tiết
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ