Elementary Communication 1

Chuẩn ngữ âm. Xóa bỏ tâm lý ngại nói tiếng Anh. Tự tin giới thiệu bản thân, các chủ đề cơ bản.

  • Học phí: 2.300.000
  • Ưu đãi: 2.300.000
Xem chi tiết

Elementary Communication 2

Nâng cấp từ vựng, ngữ pháp trong giao tiếp các chủ đề ẩm thực, nhà hàng, thiết bị công nghệ. Tương đương A2

  • Học phí: 2.000.000
  • Ưu đãi: 2.000.000
Xem chi tiết
Tiếng Anh Cần Thơ New Windows
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ