Khóa học đang khai giảng

Các chương trình đào tạo đang khai giảng tại trung tâm New Windows

1544186090.tieng-anh-giao-tiep (10).jpg

Elementary Communication 2

Ngày khai giảng: 11/02/2019
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam

  • Học phí: 2.000.000
1535115917.ec1.jpg

Elementary Communication 1

Ngày khai giảng: 27/02/2019
Thời lượng: 66 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam

  • Học phí: 2.300.000
1535118433.pre ielts.jpg

Khóa Pre Ielts

Ngày khai giảng: 16/01/2019
Thời lượng: 48 tiết + 40 tiết active learning
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước ngoài & Việt Nam

  • Học phí: 5.500.000
1535117538.toeic 450.jpg

Trọn Khóa Chứng Chỉ Toeic 450+

Ngày khai giảng: 28/02/2019
Thời lượng: 144 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước ngoài + Việt Nam

  • Học phí: 5.200.000
1535117312.toeic 450  2.jpg

Chứng chỉ Toeic 450+ GĐ 2

Ngày khai giảng: 18/02/2019
Thời lượng: 54 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước ngoài + Việt Nam

  • Học phí: 2.600.000
1535118415.ielts 4.jpg

Khóa Ielts 4+

Ngày khai giảng: 19/11/2018
Thời lượng: 48 tiết + 40 tiết active learning
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước ngoài + Việt Nam

  • Học phí: 5.800.000

Học miễn phí bạn có tin?

Let's Talk 100% người nước ngoài

Nâng cao kỹ năng phản xạ, giao tiếp qua trãi nghiệm thực tế " our door"

Thử nào

Hoạt động ngoại khóa

Học tập kết hợp với những hoạt động giúp cho học viên tiếp thu nhanh hơn

Nhận Đăng Ký Let's Talk Outdoor 20.08.2018
Nhận Đăng Ký Let's Talk Outdoor 20.08.2018
Hình let's Talk Outdoor 14.08.2018
Hình let's Talk Outdoor 14.08.2018
Sự Kiện HALLOWEEN 31.10.2017
Sự Kiện HALLOWEEN 31.10.2017
 Let's Talk Outdoor Lần 04
Let's Talk Outdoor Lần 04
Lớp Học Let's Talk Outdoor 21.05.2018
Lớp Học Let's Talk Outdoor 21.05.2018
Tiếng Anh Cần Thơ New Windows
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ