Lịch khai giảng các khóa tiếng Hoa trong tháng 7 tại Tiếng Hoa Cần Thơ New Windows bao gồm các khóa học:

- Tiếng Hoa cho người đi làm

- Tiếng Hoa giao tiếp

- Tiếng Hoa cho người mới bắt đầu

- Tiếng Hoa Văn Phòng

- Chứng chỉ tiếng Hoa, chứng chỉ TOCFL, chứng chỉ HSK

- Vì sao lại nên chọn thời điểm thích hợp để học tiếng Hoa??

Theo học lớp chứng chỉ sẽ kịp cho kỳ thi HSK cuối cùng của năm 2019.

+ Giai đoạn đầu học kỳ các môn học tại trường chưa nhiều nên còn có thời gian học thêm ngoại ngữ.

+ Khoảng thời gian thích hợp để học tiếng Hoa sau 5-6 tháng vào giai đoạn tuyển dụng mới của các công ty.

Thời gian khai giảng cụ thể các lớp tiếng Hoa tại Tiếng Hoa Cần Thơ New Windows

#HOA_GIAO_TIẾP_SƠ_CẤP_HỌC_KỲ_I
Ngày khai giảng 11/07 học #T3_T5_T7 học từ 17:40-19:10
Ngày khai giảng 20/07 học #T3_T5_T7 học từ 19:35-21:05 
Ngày khai giảng 29/07 học #T2_T4_T6 học từ 17:40-19:10
Ngày khai giảng 25/07 học #T3_T5_T7 học từ 08:00-09:40(Buổi sáng)
#HOA_GIAO_TIẾP_SƠ_CẤP_HỌC_KỲ_II
Ngày khai giảng 18/07 học #T3_T5_T7 học từ 17:40-19:10.
Ngày khai giảng 19/07 học #T2_T4_T6 học từ 17:40-19:10.
Ngày khai giảng 27/07 học #T3_T5_T7 học từ 19:35-21:05.
Ngày khai giảng 17/07 học #T2_T4_T6 học từ 08:00-09:40(Buổi sáng).
Ngày khai giảng 03/08 học #T7_Chủ_Nhật học từ 14:00-16:00.
#HOA_GIAO_TIẾP_SƠ_CẤP_HỌC_KỲ_III
Ngày khai giảng 09/07 học #T3_T5_T7 học từ 17:40-19:10.
#TIẾNG_HOA_VĂN_PHÒNG 
Ngày khai giảng 25/07 học #T3_T5_T7 học từ 19:15-21:15.
#CHỨNG_CHỈ_HSK3_TOCFL_BANDA
Ngày khai giảng 20/07 học #T3_T5_T7 học từ 17:15-19:15 (Giai đoạn giải đề, chỉ nhận thêm 5 học viên) 
Ngày khai giảng 26/07 học #T2_T4_T6_Chủ_Nhật học từ 17:45-19:15 
#CHỨNG_CHỈ_HSK5_TOCFL_BANDB (Giai đoạn 1)
Ngày khai giảng 06/08 học #T3_T5_T7 học từ 19:15-21:15

- Các chương trình ưu đãi hiện có tại Tiếng Hoa Cần Thơ New Windows  

+ Ưu đãi 10% cho 5 học viên đăng ký đầu tiên của các lớp giao tiếp.
+ Ưu đãi 200.000đ cho 5 học viên đăng ký đầu tiền của lớp chứng chỉ.
+ Ưu đãi 1.500.000đ khi đăng ký 3 giai đoạn trước ngày khai giảng của lớp Tiếng Hoa Văn Phòng
+ Ưu đãi 2.500.000 đến hết ngày 22/07 khi đăng ký trọn 3 giai đoạn

Có thể bạn quan tâm