Có được tấm bằng Nhật ngữ N3 đồng nghĩa với việc bạn đã đạt được đến trình độ Trung cấp trong tiếng Nhật.

Với lượng kiến thức hơn 1000 từ vựng theo chủ đề, 600 chữ Kanji, cách sử dụng các điểm ngữ pháp và mẫu câu đa dạng. Bạn có đủ khả năng giao tiếp, ứng dụng tiếng Nhật vào môi trường học tập, làm việc trong và ngoài nước.

Một số ngành nghề bạn có thể lựa chọn như: Thông dịch, giảng dạy, làm trong công ty Nhật, du học chương trình chuyên môn, XKLĐ dạng kỹ sư,...

Album cập nhật hình ảnh những bằng JLPT của học viên Trung tâm đã đạt được. Hình ảnh sẽ được cập nhật thường xuyên....

Cảm ơn tất cả đã cố gắng nỗ lực!

(Hình ảnh sẽ được cập nhật liên tục)

Có thể bạn quan tâm