QUY CHẾ HỌC VỤ DÀNH CHO

HỌC VIÊN CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NEW WINDOWS

 

CÁC LOẠI HÌNH LỚP TẠI TRUNG TÂM:

  • Lớp Tiêu Chuẩn

  • Lớp Nhóm

  • Lớp VIP

  • Lớp Luyện thi, Ôn thi

A - LỚP TIÊU CHUẨN

I. Ưu đãi "Học viên thân thiết - 100.000đ"

- Ưu đãi ngay 100.000đ khi học viên đã và đang học tại Trung tâm đăng ký khóa mới đóng phí trước ngày KG và hoàn tất phí chậm nhất trong ngày Khai giảng.

- Chương trình không cộng chung với các ưu đãi khác (trừ “Đồng Hành Cùng New Windows”).

- Ưu đãi không có giá trị nhượng quyền cho học viên khác hoặc quy đổi thành tiền mặt.

II. Ưu đãi ngay 10% - dành cho 5 học viên đầu tiên của lớp.

- Chỉ áp dụng cho lớp sơ cấp đầu tiên (sơ cấp 1) khi học viên đăng ký đóng phí lần đầu tiên của tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn trước ngày khai giảng.

- Chương trình không cộng chung với các ưu đãi khác (trừ “ Đồng Hành Cùng New Windows”).

- Ưu đãi không có giá trị nhượng quyền cho học viên khác hoặc quy đổi thành tiền mặt.

III. Ưu Đãi “ĐỒNG HÀNH CÙNG NEW WINDOWS”

- Khi học viên đăng ký hoàn tất bất kì 01 khóa học tại trung tâm sẽ được 01 logo tích lũy (in trực tiếp trên phiếu thu của học viên, 01 logo/phiếu thu). Học viên tích lũy được 2 logo, tương đương 2 phiếu thu hợp lệ (cùng 01 mã học viên) sẽ được ưu đãi ngay 100.000 đồng học phí khi đăng ký khóa tiếp theo.

B - LỚP NHÓM

I. Ưu đãi "Học viên thân thiết - 50.000đ"

- Ưu đãi ngay 50.000đ khi học viên đã và đang học tại Trung tâm đăng ký khóa mới đóng phí trước ngày KG và hoàn tất phí chậm nhất trong ngày Khai giảng.

- Chương trình không cộng chung với các ưu đãi khác (trừ “Đồng Hành Cùng New Windows”).

- Ưu đãi không có giá trị nhượng quyền cho học viên khác hoặc quy đổi thành tiền mặt.

2. Ưu Đãi “ĐỒNG HÀNH CÙNG NEW WINDOWS”

- Khi học viên đăng kí hoàn tất bất kì 01 khóa học tại trung tâm sẽ được 01 logo tích lũy (in trực tiếp trên phiếu thu của học viên, 01 logo/phiếu thu). Học viên tích lũy được “ 2 logo”, tương đương 2 phiếu thu hợp lệ (cùng 01 mã học viên) sẽ được ưu đãi ngay 100,000 đồng học phí khi đăng kí khóa tiếp theo.

C - LỚP VIP

 

I. Ưu đãi "Học viên thân thiết - 100.000đ"

- Ưu đãi ngay 100.000đ khi học viên đã và đang học tại Trung tâm đăng ký khóa mới đóng phí trước ngày KG và hoàn tất phí chậm nhất trong ngày khai giảng.

- Chương trình không cộng chung với các ưu đãi khác (trừ “Đồng Hành Cùng New Windows”).

- Ưu đãi không có giá trị nhượng quyền cho học viên khác hoặc quy đổi thành tiền mặt.

2. Ưu Đãi “ĐỒNG HÀNH CÙNG NEW WINDOWS”

- Khi học viên đăng kí hoàn tất bất kì 01 khóa học tại trung tâm sẽ được 01 logo tích lũy (in trực tiếp trên phiếu thu của học viên, 01 logo/phiếu thu). Học viên tích lũy được “ 2 logo”, tương đương 2 phiếu thu hợp lệ (cùng 01 mã học viên) sẽ được ưu đãi ngay 100,000 đồng học phí khi đăng kí khóa tiếp theo.

D - LỚP CHỨNG CHỈ, ÔN THI

I. Ưu đãi 200.000 đồng/ học phí cho lớp Luyện Thi đăng ký trong danh sách 5 học viên đầu tiên của lớp

Thời hạn áp dụng: từ ngày 01/04/2019 đến khi có thông báo mới.

Khi đăng kí khóa Luyện thi trong danh sách 5 học viên đầu tiên trước ngày Khai giảng học viên sẽ được giảm 200.000đ/học phí.

- Chương trình  không cộng chung với các ưu đãi khác (trừ “ Đồng Hành Cùng New Windows”)

IV. Ưu Đãi “ĐỒNG HÀNH CÙNG NEW WINDOWS”

Thời hạn áp dụng: từ ngày 01/04/2019 đến khi có thông báo mới.

- Khi học viên đăng kí hoàn tất bất kì 01 khóa học tại trung tâm sẽ được 01 logo tích lũy (in trực tiếp trên phiếu thu của học viên, 01 logo/phiếu thu). Học viên tích lũy được “ 2 logo”, tương đương 2 phiếu thu hợp lệ (cùng 01 mã học viên) sẽ được ưu đãi ngay 100,000 đồng học phí khi đăng kí khóa tiếp theo.

Qui chế này được áp dụng từ ngày 15/04/2019 cho đến khi có thông báo mới

 

Có thể bạn quan tâm