C - LỚP VIP

I. Qui định về tác phong học tập

1- Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học phải xin phép. Trường hợp học viên nghỉ từ 03 buổi liên tiếp không xin phép xem như tự ý bỏ lớp. Học viên nghỉ phải thông báo trước ít nhất 4 tiếng so với thời gian bắt đầu buổi học, nếu thông báo trễ hơn thời gian quy định này, học viên bị trừ 45 phút trong quỹ thời gian lớp học.

2- Học viên phải thông báo cho chuyên viên học vụ về thời gian học của lịch học tuần tiếp theo trong buổi cuối của tuần đang học.

3- Chuẩn bị bài, học bài cũ ở nhà trước khi lên lớp. Khi tham gia lớp học viên phải làm theo hướng dẫn của giáo viên đứng lớp.

4- Không nghe điện thoại trong lớp học, tắt chuông điện thoại khi vào lớp, không hút thuốc trong lớp học, không tham gia lớp học trong tình trạng say xỉn.

5- Trang phục đi học phải lịch sự.

6- Tổng thời gian tối đa để hoàn thành lớp VIP 30 giờ là 03 tháng tính từ ngày khai giảng.

7- Thời gian học 1 buổi ít nhất 60 phút.

  1. Qui định về học phí và hỗ trợ học viên.  

1- Học viên có thể đóng phí giữ chỗ trước tối thiểu 50% và phải hoàn thành học phí trước hoặc trong buổi học đầu tiên.

2- Chi tiết mức hỗ trợ học phí được ghi chú rõ trong bảng ưu đãi học phí (kèm theo bản hiện hành)

3- Giáo trình: tặng giáo trình chính miễn phí.

4- Sau một tuần, Trung Tâm sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên có kết quả đạt ở kì thi cuối khóa (chỉ cấp 01 lần). Sau thời gian 2 tháng kể từ ngày thi kết thúc học viên muốn nhận giấy chứng nhận sẽ phải đóng phí trích lục hồ sơ/ cấp lại là 50.000 đồng. Sau thời hạn 2 năm từ ngày thi kết thúc, Trung tâm sẽ không cấp lại với mọi trường hợp, mọi hình thức.

III. Qui định về sử dụng, chuyển đổi học phí

Học viên phải xuất trình biên lai thu học phí khi làm việc với phòng tư vấn.

1. Bảo lưu học phí

Trong thời gian 3 buổi học đầu tiên kể từ ngày khai giảng, học viên (đã đóng đủ hoặc chưa đủ phí) được phép chuyển khóa hoặc chuyển phí. Thời hạn bảo lưu phí tối đa là 1 năm kể từ ngày khai giảng lớp đã đăng ký trên phiếu thu.

Học viên chỉ được xác nhận là đã chuyển khóa hoặc chuyển phí khi được cập nhật thông tin vào danh sách lớp chuyển đến (chính thức tham gia học lớp mới). Sau khi được xác nhận là đã chuyển khóa, học viên không được chuyển thêm 01 lần nào khác.

Học viên bắt buộc phải mang theo phiếu thu khi làm thủ tục chuyển khóa, chuyển phí. Trường hợp học viên bị mất phiếu thu hoặc không mang theo phiếu thu:

- Đối với học viên chuyển phí:

+ Học viên chuyển phí phải liên hệ trực tiếp và mang theo giấy tờ tùy thân

+ Học viên chuyển phí không liên hệ trực tiếp không được thực hiện thủ tục chuyển phí.

+ Học phí của VIP được chuyển phí sang tất cả các dạng lớp.

2.1 Chuyển khóa (học viên chuyển lớp cùng cấp độ và cùng ngoại ngữ)

Học viên được phép bảo lưu số giờ còn lại trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký.

 

2.2 Chuyển phí (học viên chuyển lớp khác cấp độ, khác ngoại ngữ hoặc chuyển phí cho người học viên khác)

- Học viên được phép chuyển toàn bộ học phí đã đóng sang lớp khác cấp độ, khác ngoại ngữ hoặc cho bạn bè, người thân và phải đóng thêm chênh lệch phí nếu có.

- Không áp dụng bất kỳ hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển phí.

- Mức phí chuyển được tính như sau:

Mức phí chênh lệch = Mức phí gốc của lớp chuyển đến - Mức phí còn lại chuyển đi

           Trong đó:

Mức phí còn lại chuyển đi = mức phí đã đóng của lớp chuyển đi - mức phí số buổi học của lớp chuyển đi tính đến buổi học viên báo chuyển phí.

- Trường hợp Mức phí gốc của lớp chuyển đến thấp hơn Mức phí còn lại chuyển đi, học viên được lưu lại mức phí chênh lệch và sử dụng cho các khóa sau. Mức phí chênh lệch được bảo lưu trong vòng 1 năm tính từ ngày đóng phí của lớp chuyển đi.

- Trường hợp học viên không tiếp tục tham gia được các khóa học tiếp theo thì mức phí còn lại học viên được quyền chuyển nhượng lại cho người thân và bạn bè. Và chỉ được chuyển 01 lần duy nhất. Học viên được nhận phí chuyển sẽ không được chuyển phí thêm 01 lần nào nữa.

- Đối với các lớp còn sử dụng Mức phí chênh lệch được lưu, học viên sẽ không được áp dụng các chương trình ưu đãi học phí.

3. Hoàn học phí

- Miễn hoàn trả học phí với bất kỳ lý do cá nhân nào của học viên.

- Trung tâm sẽ hoàn lại 100% học phí trong trường hợp Trung tâm không bố trí được lịch khai giảng.

 


D - LỚP CHỨNG CHỈ, ÔN THI

I. Qui định về tác phong học tập

1- Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học phải xin phép. Học viên nghỉ từ 03 buổi liên tiếp trong khóa học hoặc nghỉ quá 5 buổi trong tổng thời lượng học thì xem như tự ý bỏ lớp và không được Trung tâm đảm bảo chất lượng chương trình học.

2- Chuẩn bị bài, học bài cũ ở nhà trước khi lên lớp. Khi tham gia lớp học viên phải làm theo hướng dẫn của giáo viên đứng lớp.

3- Không nghe điện thoại trong lớp học, tắt chuông điện thoại khi vào lớp, không hút thuốc trong lớp học, không tham gia lớp học trong tình trạng say xỉn.

4- Trang phục đi học phải lịch sự.

II. Qui định về học phí và hỗ trợ học viên.

1- Học viên có thể đóng phí giữ chỗ trước tối thiểu 50% và phải hoàn thành học phí trước hoặc trong ngày khai giảng.

2- Chi tiết mức hỗ trợ học phí được ghi chú rõ trong bảng ưu đãi học phí (kèm theo bản hiện hành)

3- Giáo trình: áp dụng đối với các lớp có ưu đãi tặng giáo trình.

4- Học viên được học bổ trợ trong các trường hợp sau:

 * Trường hợp không tham gia được các buổi đầu của khóa

- Học viên đăng ký trong thời gian chiêu sinh nhưng chưa tham gia các buổi đầu của khóa sẽ được: Học viên sẽ được bổ trợ miễn phí lượng kiến thức tương đương kiến thức học viên chưa được học (nếu cần thiết).Mức phí tối thiếu từ 150.000 đồng/ tiết (tùy theo cấp độ lớp và giáo viên bổ trợ)

- Đăng ký sau thời gian chiêu sinh nhưng chưa tham gia các buổi đầu của khóa: Học viên sẽ đóng phí bổ trợ để được bổ trợ lại kiến thức chưa tham gia theo nhu cầu của học viên.

7- Học viên phải tham gia thi kết thúc khóa để đánh giá kết quả học tập. Trường hợp kết quả thi dưới trung bình khuyến khích học viên học lại lớp thi trượt. Mức phí hỗ trợ học viên đăng kí học lại được giảm 50% học phí trên giai đoạn 1 đối với các lớp chia giai đoạn. Trường hợp các lớp chia theo học kì sẽ được hỗ trợ 50% học phí theo học kì đã đăng kí

8- Sau một tuần, Trung Tâm sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên có kết quả đạt kì thi cuối khóa (chỉ cấp 01 lần). Sau thời gian 2 tháng kể từ ngày thi kết thúc học viên muốn nhận giấy chứng nhận sẽ phải đóng phí trích lục hồ sơ/ cấp lại là 50.000 đồng. Sau thời hạn 2 năm từ ngày thi kết thúc, Trung tâm sẽ không cấp lại với mọi trường hợp, mọi hình thức.

III. Qui định về sử dụng, chuyển đổi học phí

Học viên phải xuất trình biên lai thu học phí khi làm việc với phòng tư vấn.

Học phí trên phiếu thu có thời hạn bảo lưu trong vòng 1 (một) năm  tính từ ngày đăng kí trên phiếu thu.  

1. Bảo lưu học phí

Trong thời gian 3 buổi học đầu tiên kể từ ngày khai giảng, học viên (đã đóng đủ hoặc chưa đủ phí) được phép chuyển khóa hoặc chuyển phí. Thời hạn bảo lưu phí tối đa là 1 năm kể từ ngày khai giảng lớp đã đăng ký trên phiếu thu.

Học viên chỉ được xác nhận là đã chuyển khóa hoặc chuyển phí khi được cập nhật thông tin vào danh sách lớp chuyển đến (chính thức tham gia học lớp mới). Sau khi được xác nhận là đã chuyển khóa, học viên không được chuyển thêm 01 lần nào khác.

Học viên bắt buộc phải mang theo phiếu thu khi làm thủ tục chuyển khóa, chuyển phí. Trường hợp học viên bị mất phiếu thu hoặc không mang theo phiếu thu:

- Đối với học viên chuyển phí:

+ Học viên chuyển phí phải liên hệ trực tiếp và mang theo giấy tờ tùy thân

+ Học viên chuyển phí không liên hệ trực tiếp không được thực hiện thủ tục chuyển phí.

+ Học phí của Ôn thi, Chứng chỉ được chuyển phí sang tất cả các dạng lớp.

2.1 Chuyển khóa (học viên chuyển lớp cùng cấp độ và cùng ngoại ngữ)

Khi được phép chuyển khóa, học viên sẽ được Trung tâm liên lạc cung cấp lịch mới tối đa 2 lần, nếu vẫn chưa tham gia được thì các khóa sau học viên phải tự liên hệ Trung Tâm để biết thông tin về lịch học.

Không áp dụng bất kỳ hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển khóa.

Học viên được phép chuyển 100% học phí đã đóng, không đóng thêm chênh lệch phí sang khóa sau. Trường hợp đã nhận hoặc mua giáo trình học viên sẽ sử dụng lại giáo trình đã có. Trường hợp Trung tâm sử dụng giáo trình mới học viên phải mua lại giáo trình mới.

 

2.2 Chuyển phí (học viên chuyển lớp khác cấp độ, khác ngoại ngữ hoặc chuyển phí cho người học viên khác)

- Học viên được phép chuyển toàn bộ học phí đã đóng sang lớp khác cấp độ, khác ngoại ngữ hoặc cho bạn bè, người thân và phải đóng thêm chênh lệch phí nếu có.

- Không áp dụng bất kỳ hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển phí.

- Mức phí chuyển được tính như sau:

Mức phí chênh lệch = Mức phí gốc của lớp chuyển đến - Mức phí còn lại chuyển đi

           Trong đó:

Mức phí còn lại chuyển đi = mức phí đã đóng của lớp chuyển đi - mức phí số buổi học của lớp chuyển đi tính đến buổi học viên báo chuyển phí.

- Trường hợp Mức phí gốc của lớp chuyển đến thấp hơn Mức phí còn lại chuyển đi, học viên được lưu lại mức phí chênh lệch và sử dụng cho các khóa sau. Mức phí chênh lệch được bảo lưu trong vòng 1 năm tính từ ngày đóng phí của lớp chuyển đi.

- Trường hợp học viên không tiếp tục tham gia được các khóa học tiếp theo thì mức phí còn lại học viên được quyền chuyển nhượng lại cho người thân và bạn bè. Và chỉ được chuyển 01 lần duy nhất. Học viên được nhận phí chuyển sẽ không được chuyển phí thêm 01 lần nào nữa.

- Đối với các lớp còn sử dụng Mức phí chênh lệch được lưu, học viên sẽ không được áp dụng các chương trình ưu đãi học phí.

3. Hoàn học phí

- Miễn hoàn trả học phí với bất kỳ lý do cá nhân nào của học viên.

- Trung tâm sẽ hoàn lại 100% học phí trong trường hợp Trung tâm không bố trí được lịch khai giảng

Có thể bạn quan tâm