QUY CHẾ HỌC VỤ DÀNH CHO

HỌC VIÊN CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NEW WINDOWS

 

CÁC LOẠI HÌNH LỚP TẠI TRUNG TÂM:

 • Lớp Tiêu Chuẩn

 • Lớp Nhóm

 • Lớp VIP

 • Lớp Luyện thi, Ôn thi

A - LỚP TIÊU CHUẨN

I. Qui định về tác phong học tập

1- Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học phải xin phép. Trường hợp học viên nghỉ từ 03 buổi trở lên không xin phép xem như tự ý bỏ lớp và không được ưu tiên trong các chương trình ưu đãi của Trung tâm trong khóa học. (nếu có).

2- Chuẩn bị bài, học bài cũ ở nhà trước khi lên lớp. Khi tham gia lớp học viên phải làm theo hướng dẫn của giáo viên đứng lớp.

3- Không nghe điện thoại trong lớp học, tắt chuông điện thoại khi vào lớp, không hút thuốc trong lớp học, không tham gia lớp học trong tình trạng say xỉn.

4- Trang phục đi học phải lịch sự.

II. Qui định về học phí và hỗ trợ học viên.

1- Học viên có thể đóng phí giữ chỗ trước tối thiểu 50% và phải hoàn thành học phí trước hoặc trong ngày khai giảng.

2- Chi tiết mức hỗ trợ học phí được ghi chú rõ trong bảng ưu đãi học phí (kèm theo bản hiện hành).

3- Giáo trình:

 • Tặng giáo trình: áp dụng đối với các lớp có ưu đãi tặng giáo trình.

 • Không tặng giáo trình:

 • Học viên tham gia lớp ưu đãi tặng giáo trình nhưng được hỗ trợ học phí trên 30% so với phí gốc.

 • Học viên tham gia các khóa học không nằm trong danh sách ưu đãi tặng giáo trình.

 • Học viên chuyển khóa từ lớp khác sang và đã nhận giáo trình miễn phí của lớp được chuyển đi.

4- Học viên được học bổ trợ trong các trường hợp sau:

 4.1. Trường hợp chưa tham gia được các buổi đầu của khóa học:

- Đăng ký trong thời gian chiêu sinh nhưng chưa tham gia các buổi đầu của khóa: Học viên sẽ được bổ trợ miễn phí lượng kiến thức tương đương kiến thức học viên chưa được học (nếu cần thiết).

- Đăng ký sau thời gian chiêu sinh và chưa tham gia các buổi đầu của khóa: Học viên sẽ đóng phí bổ trợ để được bổ trợ lại kiến thức chưa tham gia theo nhu cầu của học viên.

 4.2. Trường hợp đang tham gia khóa học:

 • Bổ trợ tính phí theo yêu cầu học viên: Trong thời gian học, học viên có nhu cầu học bổ trợ kiến thức thì phải đóng phí và sắp xếp lịch ngoài giờ học chính thức. Mức phí tối thiểu từ 150.000 đồng/ tiết (tùy theo cấp độ lớp và giáo viên bổ trợ)

 • Bổ trợ miễn phí toàn khóa học: Áp dụng cho học viên có học lực yếu được sự đề xuất của giáo viên hoặc quản lý học vụ về việc học bổ trợ thêm lớp cấp độ thấp hơn để theo học tốt khóa chính thức.

5- Kết thúc khóa học Trung tâm sẽ xét học bổng cho các học viên học tốt đạt kết quả cao. (kèm theo bản hiện hành)

6- Học viên phải tham gia thi kết thúc khóa để đánh giá kết quả học tập. Trường hợp kết quả thi dưới trung bình khuyến khích học viên học lại lớp thi trượt. Mức phí hỗ trợ học viên đăng ký học lại được giảm 50% học phí. Học viên không được hỗ trợ 50% học phí nếu đăng ký tham gia lớp học lại là lớp VIP, lớp Nhóm.

7- Trường hợp học viên muốn học vượt lớp phải thi đầu vào của lớp mong muốn được học.

8- Sau một tuần, Trung Tâm sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên có kết quả đạt ở kì thi cuối khóa (chỉ cấp 01 lần). Sau thời gian 2 tháng kể từ ngày thi kết thúc học viên muốn nhận giấy chứng nhận sẽ phải đóng phí trích lục hồ sơ/cấp lại là 50.000 đồng. Sau thời hạn 2 năm từ ngày thi kết thúc, Trung tâm sẽ không cấp lại với mọi trường hợp, mọi hình thức.

III. Quy định về sử dụng, chuyển đổi học phí

Học viên phải xuất trình biên lai thu học phí khi làm việc với phòng tư vấn.

1. Bảo lưu học phí

Trong thời gian 3 buổi học đầu tiên kể từ ngày khai giảng, học viên (đã đóng đủ hoặc chưa đủ phí) được phép chuyển khóa hoặc chuyển phí. Thời hạn bảo lưu phí tối đa là 1 năm kể từ ngày khai giảng lớp đã đăng ký trên phiếu thu.

Học viên chỉ được xác nhận là đã chuyển khóa hoặc chuyển phí khi được cập nhật thông tin vào danh sách lớp chuyển đến (chính thức tham gia học lớp mới). Sau khi được xác nhận là đã chuyển khóa, học viên không được chuyển thêm 01 lần nào khác.

Học viên bắt buộc phải mang theo phiếu thu khi làm thủ tục chuyển khóa, chuyển phí. Trường hợp học viên bị mất phiếu thu hoặc không mang theo phiếu thu:

- Đối với học viên chuyển phí:

+ Học viên chuyển phí phải liên hệ trực tiếp và mang theo giấy tờ tùy thân

+ Học viên chuyển phí không liên hệ trực tiếp không được thực hiện thủ tục chuyển phí.

+ Học phí của Lớp Tiêu Chuẩn được chuyển phí sang tất cả các dạng lớp.

2.1 Chuyển khóa (học viên chuyển lớp cùng cấp độ và cùng ngoại ngữ)

Khi được phép chuyển khóa, học viên sẽ được Trung tâm liên lạc cung cấp lịch mới tối đa 2 lần, nếu vẫn chưa tham gia được thì các khóa sau học viên phải tự liên hệ Trung Tâm để biết thông tin về lịch học.

Không áp dụng bất kỳ hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển khóa.

Học viên được phép chuyển 100% học phí đã đóng, không đóng thêm chênh lệch phí sang khóa sau. Trường hợp đã nhận hoặc mua giáo trình học viên sẽ sử dụng lại giáo trình đã có. Trường hợp Trung tâm sử dụng giáo trình mới học viên phải mua lại giáo trình mới.

 

2.2 Chuyển phí (học viên chuyển lớp khác cấp độ, khác ngoại ngữ hoặc chuyển phí cho người học viên khác)

- Học viên được phép chuyển toàn bộ học phí đã đóng sang lớp khác cấp độ, khác ngoại ngữ hoặc cho bạn bè, người thân và phải đóng thêm chênh lệch phí nếu có.

- Không áp dụng bất kỳ hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển phí.

- Mức phí chuyển được tính như sau:

Mức phí chênh lệch = Mức phí gốc của lớp chuyển đến - Mức phí còn lại chuyển đi

           Trong đó:

Mức phí còn lại chuyển đi = mức phí đã đóng của lớp chuyển đi - mức phí số buổi học của lớp chuyển đi tính đến buổi học viên báo chuyển phí.

- Trường hợp Mức phí gốc của lớp chuyển đến thấp hơn Mức phí còn lại chuyển đi, học viên được lưu lại mức phí chênh lệch và sử dụng cho các khóa sau. Mức phí chênh lệch được bảo lưu trong vòng 1 năm tính từ ngày đóng phí của lớp chuyển đi.

- Trường hợp học viên không tiếp tục tham gia được các khóa học tiếp theo thì mức phí còn lại học viên được quyền chuyển nhượng lại cho người thân và bạn bè. Và chỉ được chuyển 01 lần duy nhất. Học viên được nhận phí chuyển sẽ không được chuyển phí thêm 01 lần nào nữa.

- Đối với các lớp còn sử dụng Mức phí chênh lệch được lưu, học viên sẽ không được áp dụng các chương trình ưu đãi học phí.

3. Hoàn học phí

- Miễn hoàn trả học phí với bất kỳ lý do cá nhân nào của học viên.

- Trung tâm sẽ hoàn lại 100% học phí trong trường hợp Trung tâm không bố trí được lịch khai giảng.

 

Qui chế này được áp dụng cho các lớp khai giảng từ ngày 15/04/2019

 

B - LỚP NHÓM

I. Quy định về tác phong học tập

1- Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học phải xin phép. Trường hợp học viên nghỉ từ 03 buổi trở lên không xin phép xem như tự ý bỏ lớp và không được ưu tiên trong các chương trình ưu đãi của Trung tâm của khóa học (nếu có).

2- Chuẩn bị bài, học bài cũ ở nhà trước khi lên lớp. Khi tham gia lớp học viên phải làm theo hướng dẫn của giáo viên đứng lớp.

3- Không nghe điện thoại trong lớp học, tắt chuông điện thoại khi vào lớp, không hút thuốc trong lớp học, không tham gia lớp học trong tình trạng say xỉn.

4- Trang phục đi học phải lịch sự.

II. Quyền lợi của học viên:

- Được ưu tiên xếp lịch học phù hợp.

- Được quyền không nhận học viên bên ngoài vào nhóm.

- Được đảm bảo nội dung chương trình học chính thức.

- Được quyền yêu cầu mở rộng kiến thức ngoài chương trình học chính thức khi hoàn thành nội dung học chính thức sớm hơn thời gian quy định.

III. Quy định về học phí và hỗ trợ học viên.

1- Học viên có thể đóng phí giữ chỗ trước tối thiểu 50% và phải hoàn thành học phí trước hoặc trong ngày khai giảng.

2- Chi tiết mức hỗ trợ học phí được ghi chú rõ trong bảng ưu đãi học phí (kèm theo bản hiện hành).

3- Giáo trình:

 • Tặng giáo trình: áp dụng đối với các lớp có ưu đãi tặng giáo trình.

 • Không tặng giáo trình:

 • Học viên tham gia lớp ưu đãi tặng giáo trình nhưng được hỗ trợ học phí trên 30% so với phí gốc.

 • Học viên tham gia các khóa học ngoài ưu đãi.

4- Học viên được học bổ trợ trong các trường hợp sau:

- Đối với học viên đăng ký khóa học sau ngày khai giảng có nhu cầu học bổ trợ kiến thức thì phải đóng phí và sắp xếp lịch ngoài giờ học chính thức. Mức phí tối thiểu từ 150.000 đồng/ tiết (tùy theo cấp độ lớp và giáo viên bổ trợ)

- Bổ trợ miễn phí toàn khóa học: Áp dụng cho học viên có học lực yếu được sự đề xuất của giáo viên hoặc quản lí học vụ về việc học bổ trợ thêm lớp cấp độ thấp hơn để theo học tốt khóa chính thức.

5- Kết thúc khóa học Trung tâm xét học bổng cho các học viên học tốt đạt kết quả cao. (kèm theo bản hiện hành).

6- Học viên phải tham gia thi kết thúc khóa để đánh giá kết quả học tập. Trường hợp kết quả thi dưới trung bình khuyến khích học viên học lại lớp thi trượt. Học viên không được hỗ trợ 50% học phí nếu đăng ký tham gia lớp học lại là lớp VIP, lớp Nhóm.

7- Sau một tuần, Trung Tâm sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên có kết quả đạt ở kì thi cuối khóa (chỉ cấp 01 lần). Sau thời gian 2 tháng kể từ ngày thi kết thúc học viên muốn nhận giấy chứng nhận sẽ phải đóng phí trích lục hồ sơ cấp lại là 50.000 đồng. Sau thời hạn 2 năm từ ngày thi kết thúc, Trung tâm sẽ không cấp lại với mọi trường hợp, mọi hình thức.

IV. Qui định về sử dụng, chuyển đổi học phí

Học viên phải xuất trình biên lai thu học phí khi làm việc với phòng tư vấn.

1. Bảo lưu học phí

Trong thời gian 3 buổi học đầu tiên kể từ ngày khai giảng, học viên (đã đóng đủ hoặc chưa đủ phí) được phép chuyển khóa hoặc chuyển phí. Thời hạn bảo lưu phí tối đa là 1 năm kể từ ngày khai giảng lớp đã đăng ký trên phiếu thu.

Học viên chỉ được xác nhận là đã chuyển khóa hoặc chuyển phí khi được cập nhật thông tin vào danh sách lớp chuyển đến (chính thức tham gia học lớp mới). Sau khi được xác nhận là đã chuyển khóa, học viên không được chuyển thêm 01 lần nào khác.

Học viên bắt buộc phải mang theo phiếu thu khi làm thủ tục chuyển khóa, chuyển phí. Trường hợp học viên bị mất phiếu thu hoặc không mang theo phiếu thu:

- Đối với học viên chuyển phí:

+ Học viên chuyển phí phải liên hệ trực tiếp và mang theo giấy tờ tùy thân

+ Học viên chuyển phí không liên hệ trực tiếp không được thực hiện thủ tục chuyển phí.

+ Học phí của Lớp nhóm được chuyển phí sang tất cả các dạng lớp.

2.1 Chuyển khóa (học viên chuyển lớp cùng cấp độ và cùng ngoại ngữ)

Khi được phép chuyển khóa, học viên sẽ được Trung tâm liên lạc cung cấp lịch mới tối đa 2 lần, nếu vẫn chưa tham gia được thì các khóa sau học viên phải tự liên hệ Trung Tâm để biết thông tin về lịch học.

Không áp dụng bất kỳ hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển khóa.

Học viên được phép chuyển 100% học phí đã đóng, không đóng thêm chênh lệch phí sang khóa sau. Trường hợp đã nhận hoặc mua giáo trình học viên sẽ sử dụng lại giáo trình đã có. Trường hợp Trung tâm sử dụng giáo trình mới học viên phải mua lại giáo trình mới.

 

2.2 Chuyển phí (học viên chuyển lớp khác cấp độ, khác ngoại ngữ hoặc chuyển phí cho người học viên khác)

- Học viên được phép chuyển toàn bộ học phí đã đóng sang lớp khác cấp độ, khác ngoại ngữ hoặc cho bạn bè, người thân và phải đóng thêm chênh lệch phí nếu có.

- Không áp dụng bất kỳ hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển phí.

- Mức phí chuyển được tính như sau:

Mức phí chênh lệch = Mức phí gốc của lớp chuyển đến - Mức phí còn lại chuyển đi

           Trong đó:

Mức phí còn lại chuyển đi = mức phí đã đóng của lớp chuyển đi - mức phí số buổi học của lớp chuyển đi tính đến buổi học viên báo chuyển phí.

- Trường hợp Mức phí gốc của lớp chuyển đến thấp hơn Mức phí còn lại chuyển đi, học viên được lưu lại mức phí chênh lệch và sử dụng cho các khóa sau. Mức phí chênh lệch được bảo lưu trong vòng 1 năm tính từ ngày đóng phí của lớp chuyển đi.

- Trường hợp học viên không tiếp tục tham gia được các khóa học tiếp theo thì mức phí còn lại học viên được quyền chuyển nhượng lại cho người thân và bạn bè. Và chỉ được chuyển 01 lần duy nhất. Học viên được nhận phí chuyển sẽ không được chuyển phí thêm 01 lần nào nữa.

- Đối với các lớp còn sử dụng Mức phí chênh lệch được lưu, học viên sẽ không được áp dụng các chương trình ưu đãi học phí.

3. Hoàn học phí

- Miễn hoàn trả học phí với bất kỳ lý do cá nhân nào của học viên.

- Trung tâm sẽ hoàn lại 100% học phí trong trường hợp Trung tâm không bố trí được lịch khai giảng.

 

Qui chế này được áp dụng cho các lớp khai giảng từ ngày 15/04/2019

 

Qui chế học viên dành cho lớp VIP, Chứng chỉ và ôn thi

Qui chế học viên dành cho lớp trực tuyến

Có thể bạn quan tâm