CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NWQC 01/102016

____________________

QUI CHẾ HỌC VỤ DÀNH CHO

HỌC VIÊN CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NEW WINDOWS

 

 • CÁC LOẠI HÌNH LỚP TẠI TRUNG TÂM:
 • Lớp Tiêu Chuẩn
 • Lớp Nhóm
 • Lớp VIP
 • Lớp Luyện thi, Ôn thi

  A - LỚP TIÊU CHUẨN

I. Qui định về tác phong học tập

 1.  Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học phải xin phép. Trường hợp học viên nghỉ từ 03 buổi trở lên không xin phép xem như tự ý bỏ lớp và không được ưu tiên trong các chương trình ưu đãi của Trung tâm trong khóa học. (nếu có).
 2. Chuẩn bị bài, học bài cũ ở nhà trước khi lên lớp. Khi tham gia lớp học viên phải làm theo hướng dẫn của giáo viên đứng lớp.
 3. Không nghe điện thoại trong lớp học, tắt chuông điện thoại khi vào lớp, không hút thuốc trong lớp học, không tham gia lớp học trong tình trạng say xỉn.
 4. Trang phục đi học phải lịch sự.

II. Qui định về học phí và hỗ trợ học viên.

 1. Học viên có thể đóng phí giữ chỗ trước tối thiểu 50% và phải hoàn thành học phí trước hoặc trong ngày khai giảng.
 2. Chi tiết mức hỗ trợ học phí được ghi chú rõ trong bảng ưu đãi học phí (kèm theo bản hiện hành).
 3. Giáo trình:
 • Tặng giáo trình: áp dụng đối với các lớp có ưu đãi tặng giáo trình.

 • Không tặng giáo trình:

 • Học viên tham gia lớp ưu đãi tặng giáo trình nhưng được hỗ trợ học phí trên 30% so với phí gốc.

 • Học viên tham gia các khóa học không nằm trong danh sách ưu đãi tặng giáo trình.

 • Học viên chuyển khóa từ lớp khác sang và đã nhận giáo trình miễn phí của lớp được chuyển đi.

       4. Học viên được học bổ trợ trong các trường hợp sau:

 4.1. Trường hợp chưa tham gia được các buổi đầu của khóa học:

- Đăng ký trong thời gian chiêu sinh nhưng chưa tham gia các buổi đầu của khóa: Học viên sẽ được bổ trợ miễn phí lượng kiến thức tương đương kiến thức học viên chưa được học (nếu cần thiết).

- Đăng ký sau thời gian chiêu sinh và chưa tham gia các buổi đầu của khóa: Học viên sẽ đóng phí bổ trợ để được bổ trợ lại kiến thức chưa tham gia theo nhu cầu của học viên.

 4.2. Trường hợp đang tham gia khóa học:

Bổ trợ tính phí theo yêu cầu học viên: Trong thời gian học, học viên có nhu cầu học bổ trợ kiến thức thì phải đóng phí và sắp xếp lịch ngoài giờ học chính thức.

 • Bổ trợ miễn phí toàn khóa học: Áp dụng cho học viên có học lực yếu được sự đề xuất của giáo viên hoặc quản lí học vụ về việc học bổ trợ thêm lớp cấp độ thấp hơn để theo học tốt khóa chính thức.

       5. Kết thúc khóa học Trung tâm sẽ xét học bổng cho các học viên học tốt đạt kết quả cao. (kèm theo bản hiện hành)

       6. Học viên phải tham gia thi kết thúc khóa để đánh giá kết quả học tập.  Trường hợp kết quả thi dưới trung bình khuyến khích học viên học lại lớp thi trượt. Mức phí hỗ trợ học viên đăng kí học lại được giảm 50% học phí. Học viên không được hỗ trợ 50% học phí nếu đăng ký tham gia lớp học lại là lớp VIP, lớp Nhóm.

      7. Trường hợp học viên muốn học vượt lớp phải thi đầu vào của lớp mong muốn được học.

      8. Sau một tuần, Trung Tâm sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên có kết quả đạt ở kì thi cuối khóa (chỉ cấp 01 lần). Sau thời gian 2 tháng kể từ ngày thi kết thúc học viên muốn nhận giấy chứng nhận sẽ phải đóng phí trích lục hồ sơ/ cấp lại là 50.000 đồng. Sau thời hạn 2 năm từ ngày thi kết thúc, Trung tâm sẽ không cấp lại với mọi trường hợp, mọi hình thức.

III. Qui định về sử dụng, chuyển đổi học phí

Học viên phải xuất trình biên lai thu học phí khi làm việc với phòng tư vấn.

Học phí trên phiếu thu có thời hạn bảo lưu trong vòng 1 (một) năm  tính từ ngày đăng kí trên phiếu thu.  

1. Bảo lưu học phí

Trong vòng 10 tiết học đầu của khóa học (45 phút/tiết), => CHỐT: Trong thời gian 01 tuần kể từ ngày khai giảng, học viên (đã đóng đủ hoặc chưa đủ phí) được phép chuyển khóa hoặc chuyển phí. Thời hạn bảo lưu phí tối đa là 1 năm kể từ ngày đăng kí trên Phiếu thu lần đầu.

Học viên chỉ được xác nhận là đã chuyển khóa hoặc chuyển phí khi được cập nhật thông tin vào danh sách lớp chuyển đến (chính thức tham gia học lớp mới). Học viên chỉ được chuyển khóa, hoặc chuyển phí 1 lần duy nhất.

Học viên bắt buộc phải mang theo phiếu thu khi làm thủ tục chuyển khóa, chuyển phí. Trường hợp học viên bị mất phiếu thu hoặc không mang theo phiếu thu:

- Đối với học viên chuyển phí:

+ Học viên chuyển phí phải liên hệ trực tiếp và mang theo giấy tờ tùy thân

+ Học viên chuyển phí không liên hệ trực tiếp không được thực hiện thủ tục chuyển phí.

Học phí của Lớp Tiêu Chuẩn chỉ được chuyển trong các trường hợp sau:

+ Lớp tiêu chuẩn chuyển sang Lớp tiêu chuẩn

+ Lớp tiêu chuẩn chuyển sang Lớp nhóm

2.1 Chuyển khóa (học viên chuyển lớp cùng cấp độ, cùng ngoại ngữ)

Khi được phép chuyển khóa, học viên sẽ được Trung tâm liên lạc cung cấp lịch mới tối đa 2 lần, nếu vẫn chưa tham gia được thì các khóa sau học viên tự liên hệ Trung Tâm để biết thông tin về lịch học.

Không áp dụng bất kì hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển khóa.

Học viên được phép chuyển 100% học phí đã đóng, không đóng thêm chênh lệch phí sang khóa sau. Trường hợp đã nhận hoặc mua giáo trình học viên sẽ sử dụng lại giáo trình đã có. Trường hợp Trung tâm sử dụng giáo trình mới học viên mua lại giáo trình mới.

        (Đối với trường hợp chuyển khóa nhân viên cho lịch dự kiến khai giảng và gọi xác nhận trước thời gian khai giảng 3 ngày chốt lớp chuyển đến về thời gian KG, phí)

2.2 Chuyển phí (học viên chuyển lớp khác cấp độ, khác ngoại ngữ hoặc chuyển phí cho người học viên khác)

- Học viên được phép chuyển toàn bộ học phí đã đóng sang lớp khác cấp độ, khác ngoại ngữ hoặc cho bạn bè, người thân. Đóng thêm chênh lệch phí nếu có.

- Không áp dụng bất kì hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển phí.

- Mức phí chuyển được tính như sau:

Mức phí chênh lệch = Mức phí gốc của lớp chuyển đến - Mức phí còn lại chuyển đi

 

           Trong đó:

Mức phí còn lại chuyển đi = mức phí đã đóng của lớp chuyển đi - mức phí số buổi học của lớp chuyển đi tính đến buổi học viên báo chuyển phí.

- Trường hợp Mức phí gốc của lớp chuyển đến thấp hơn Mức phí còn lại chuyển đi, học viên được lưu lại mức phí chênh lệch và sử dụng cho các khóa sau. Mức phí chênh lệch được bảo lưu trong vòng 1 năm tính từ ngày đóng phí của lớp chuyển đi và không được chuyển cho người khác.

- Đối với các lớp còn sử dụng Mức phí chênh lệch được lưu, học viên sẽ không được áp dụng các chương trình ưu đãi học phí.

3. Hoàn học phí

- Thời hạn giải quyết hoàn trả phí: trước ngày khai giảng 01 tuần, định mức hoàn trả là 90% mức học phí đã đóng. Sau thời gian này, học viên chỉ có thể chuyển khóa hoặc chuyển phí và được bảo lưu trong thời gian 01 năm kể từ ngày đăng ký.

- Trung tâm sẽ hoàn lại 100% học phí trong trường hợp Trung tâm không bố trí được lịch khai giảng.

B - LỚP NHÓM

 

I. Qui định về tác phong học tập

1- Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học phải xin phép. Trường hợp học viên nghỉ từ 03 buổi trở lên không xin phép xem như tự ý bỏ lớp và không được ưu tiên trong các chương trình ưu đãi của Trung tâm của khóa học (nếu có).

2- Chuẩn bị bài, học bài cũ ở nhà trước khi lên lớp. Khi tham gia lớp học viên phải làm theo hướng dẫn của giáo viên đứng lớp.

3- Không nghe điện thoại trong lớp học, tắt chuông điện thoại khi vào lớp, không hút thuốc trong lớp học, không tham gia lớp học trong tình trạng say xỉn.

4- Trang phục đi học phải lịch sự.

II. Quyền lợi của học viên:

- Được ưu tiên xếp lịch học phù hợp.

- Được quyền không nhận học viên bên ngoài vào nhóm.

- Được đảm bảo nội dung chương trình học chính thức.

- Được quyền yêu cầu mở rộng kiến thức ngoài chương trình học chính thức khi hoàn thành nội dung học chính thức sớm hơn thời gian qui định.

III. Qui định về học phí và hỗ trợ học viên.

1- Học viên có thể đóng phí giữ chỗ trước tối thiểu 50% và phải hoàn thành học phí trước hoặc trong ngày khai giảng.

2- Chi tiết mức hỗ trợ học phí được ghi chú rõ trong bảng ưu đãi học phí (kèm theo bản hiện hành).

3- Giáo trình:

 • Tặng giáo trình: áp dụng đối với các lớp có ưu đãi tặng giáo trình.

 • Không tặng giáo trình:

 • Học viên tham gia lớp ưu đãi tặng giáo trình nhưng được hỗ trợ học phí trên 30% so với phí gốc.

 • Học viên tham gia các khóa học ngoài ưu đãi.

4- Học viên được học bổ trợ trong các trường hợp sau:

- Đăng ký trong thời gian chiêu sinh được bổ trợ miễn phí lượng kiến thức tương đương kiến thức học viên chưa được học (nếu cần thiết).

- Trong thời gian học, học viên có nhu cầu học bổ trợ kiến thức thì phải đóng phí và sắp xếp lịch ngoài giờ học chính thức.

- Bổ trợ miễn phí toàn khóa học: Áp dụng cho học viên có học lực yếu được sự đề xuất của giáo viên hoặc quản lí học vụ về việc học bổ trợ thêm lớp cấp độ thấp hơn để theo học tốt khóa chính thức.

5- Kết thúc khóa học Trung tâm xét học bổng cho các học viên học tốt đạt kết quả cao. (kèm theo bản hiện hành).

6- Học viên phải tham gia thi kết thúc khóa để đánh giá kết quả học tập. Trường hợp kết quả thi dưới trung bình khuyến khích học viên học lại lớp thi trượt. Học viên không được hỗ trợ 50% học phí nếu đăng ký tham gia lớp học lại là lớp VIP, lớp Nhóm.

7- Sau một tuần, Trung Tâm sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên có kết quả đạt ở kì thi cuối khóa (chỉ cấp 01 lần). Sau thời gian 2 tháng kể từ ngày thi kết thúc học viên muốn nhận giấy chứng nhận sẽ phải đóng phí trích lục hồ sơ/ cấp lại là 50.000 đồng. Sau thời hạn 2 năm từ ngày thi kết thúc, Trung tâm sẽ không cấp lại với mọi trường hợp, mọi hình thức.

IV. Qui định về sử dụng, chuyển đổi học phí

Học viên lớp nhóm không được áp dụng chuyển khóa, chuyển phí sang bất kỳ lớp nào.

 • Hoàn học phí:

- Thời hạn giải quyết hoàn trả phí: trước ngày khai giảng 1 tuần, định mức hoàn trả là 90% mức học phí đã đóng.

- Trung tâm sẽ hoàn lại 100% học phí trong trường hợp Trung tâm không bố trí được lịch khai giảng.

                                                      

C - LỚP VIP

I. Qui định về tác phong học tập

1- Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học phải xin phép. Trường hợp học viên nghỉ từ 03 buổi liên tiếp không xin phép xem như tự ý bỏ lớp. Học viên nghỉ phải thông báo trước ít nhất 4 tiếng so với thời gian bắt đầu buổi học, nếu thông báo trễ hơn thời gian quy định này, học viên bị trừ 45 phút trong quỹ thời gian lớp học.

2- Học viên phải thông báo cho chuyên viên học vụ về thời gian học của lịch học tuần tiếp theo trong buổi cuối của tuần đang học.

3- Chuẩn bị bài, học bài cũ ở nhà trước khi lên lớp. Khi tham gia lớp học viên phải làm theo hướng dẫn của giáo viên đứng lớp.

4- Không nghe điện thoại trong lớp học, tắt chuông điện thoại khi vào lớp, không hút thuốc trong lớp học, không tham gia lớp học trong tình trạng say xỉn.

5- Trang phục đi học phải lịch sự.

6- Tổng thời gian tối đa để hoàn thành lớp VIP 30 giờ là 03 tháng tính từ ngày Khai giảng.

II. Qui định về học phí và hỗ trợ học viên.

1- Học viên có thể đóng phí giữ chỗ trước tối thiểu 50% và phải hoàn thành học phí trước hoặc trong buổi học đầu tiên.

2- Chi tiết mức hỗ trợ học phí được ghi chú rõ trong bảng ưu đãi học phí (kèm theo bản hiện hành)

3- Giáo trình: áp dụng đối với các lớp có ưu đãi tặng giáo trình.

4- Sau một tuần, Trung Tâm sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên có kết quả đạt ở kì thi cuối khóa (chỉ cấp 01 lần). Sau thời gian 2 tháng kể từ ngày thi kết thúc học viên muốn nhận giấy chứng nhận sẽ phải đóng phí trích lục hồ sơ/ cấp lại là 50.000 đồng. Sau thời hạn 2 năm từ ngày thi kết thúc, Trung tâm sẽ không cấp lại với mọi trường hợp, mọi hình thức.

III. Qui định về sử dụng, chuyển đổi học phí

Học viên phải xuất trình biên lai thu học phí khi làm việc với phòng tư vấn.

Học phí trên phiếu thu phải còn thời hạn bảo lưu: trong vòng 1 (một) năm tính từ ngày đăng kí trên phiếu thu.

1. Bảo lưu học phí, chuyển lớp

Trong vòng 10 tiết học đầu của khóa học (45 phút/tiết), học viên (đã đóng đủ hoặc chưa đủ phí) được phép chuyển khóa hoặc chuyển phí trong thời hạn tối đa là 1 năm kể từ ngày đăng kí.

Học viên chỉ được xác nhận là đã chuyển khóa hoặc chuyển phí khi được cập nhật thông tin vào danh sách lớp chuyển đến (chính thức tham gia học lớp mới). Học viên chỉ được chuyển khóa, hoặc chuyển phí 1 lần duy nhất.

Học viên bắt buộc phải mang theo phiếu thu khi làm thủ tục chuyển khóa, chuyển phí.

* Trường hợp học viên bị mất phiếu thu:

- Đối với học viên chuyển phí:

+ Học viên chuyển phí phải liên hệ trực tiếp và mang theo giấy tờ tùy thân

+ Học viên chuyển phí không liên hệ trực tiếp không được thực hiện thủ tục chuyển phí.

Học phí của Lớp VIP chỉ được chuyển trong các trường hợp sau:

+ Lớp VIP chuyển sang lớp Tiêu chuẩn, lớp Nhóm.

+ Lớp VIP chuyển sang lớp Luyện, Ôn thi.

+ Lớp VIP chuyển sang lớp VIP.

2.1 Chuyển khóa

Khi được phép chuyển khóa, học viên sẽ được Trung tâm liên lạc cung cấp lịch mới tối đa 2 lần, nếu vẫn chưa tham gia được thì các khóa sau học viên tự liên hệ Trung Tâm để biết thông tin về lịch học.

Không áp dụng bất kì hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển khóa.

Học viên được phép chuyển 100% học phí đã đóng, không đóng thêm chênh lệch phí sang khóa sau. Trường hợp đã nhận hoặc mua giáo trình học viên sẽ sử dụng lại giáo trình đã có. Trường hợp Trung tâm sử dụng giáo trình mới học viên mua lại giáo trình mới.

2.2 Chuyển phí

- Học viên được phép chuyển toàn bộ học phí đã đóng sang lớp khác cấp độ, khác ngoại ngữ hoặc cho bạn bè, người thân.

- Không áp dụng bất kì hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển phí.

- Mức phí chuyển được tính như sau:

 

Mức phí chênh lệch = Mức phí gốc của lớp chuyển đến - Mức phí còn lại chuyển đi

 

           Trong đó:

Mức phí còn lại chuyển đi = mức phí đã đóng của lớp chuyển đi - mức phí số buổi học của lớp chuyển đi tính đến buổi học viên báo chuyển phí.

- Trường hợp Mức phí gốc của lớp chuyển đến thấp hơn Mức phí còn lại chuyển đi, học viên được lưu lại mức phí chênh lệch và sử dụng cho các khóa sau. Mức phí chênh lệch được bảo lưu trong vòng 1 năm tính từ ngày đóng phí của lớp chuyển đi và không được chuyển cho người khác.

- Đối với các lớp còn sử dụng Mức phí chênh lệch được lưu, học viên sẽ không được áp dụng các chương trình ưu đãi học phí.

 

3. Hoàn học phí

- Thời hạn giải quyết hoàn trả phí: trước khai giảng 1 ngày, định mức hoàn trả là 90% mức học phí đã đóng. Sau thời gian này, học viên chỉ có thể chuyển khóa hoặc chuyển phí và được bảo lưu trong thời gian 01 năm kể từ ngày đăng ký.

- Trung tâm sẽ hoàn lại 100% học phí trong trường hợp Trung tâm không bố trí được lịch khai giảng.

D - LỚP LUYỆN, ÔN THI

I. Qui định về tác phong học tập

1- Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học phải xin phép. Học viên nghỉ từ 03 buổi liên tiếp trong khóa học hoặc nghỉ quá 5 buổi trong tổng thời lượng học thì xem như tự ý bỏ lớp và không được Trung tâm đảm bảo chất lượng chương trình học.

2- Chuẩn bị bài, học bài cũ ở nhà trước khi lên lớp. Khi tham gia lớp học viên phải làm theo hướng dẫn của giáo viên đứng lớp.

3- Không nghe điện thoại trong lớp học, tắt chuông điện thoại khi vào lớp, không hút thuốc trong lớp học, không tham gia lớp học trong tình trạng say xỉn.

4- Trang phục đi học phải lịch sự.

II. Qui định về học phí và hỗ trợ học viên.

1- Học viên có thể đóng phí giữ chỗ trước tối thiểu 50% và phải hoàn thành học phí trước hoặc trong ngày khai giảng.

2- Chi tiết mức hỗ trợ học phí được ghi chú rõ trong bảng ưu đãi học phí (kèm theo bản hiện hành)

3- Giáo trình: áp dụng đối với các lớp có ưu đãi tặng giáo trình.

4- Học viên được học bổ trợ trong các trường hợp sau:

 * Trường hợp không tham gia được các buổi đầu của khóa

- Học viên đăng ký trong thời gian chiêu sinh nhưng chưa tham gia các buổi đầu của khóa sẽ được: Học viên sẽ được bổ trợ miễn phí lượng kiến thức tương đương kiến thức học viên chưa được học (nếu cần thiết).

- Đăng ký sau thời gian chiêu sinh nhưng chưa tham gia các buổi đầu của khóa: Học viên sẽ đóng phí bổ trợ để được bổ trợ lại kiến thức chưa tham gia theo nhu cầu của học viên.

7- Học viên phải tham gia thi kết thúc khóa để đánh giá kết quả học tập. Trường hợp kết quả thi dưới trung bình khuyến khích học viên học lại lớp thi trượt. Mức phí hỗ trợ học viên đăng kí học lại được giảm 50% học phí.

8- Sau một tuần, Trung Tâm sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên có kết quả đạt kì thi cuối khóa(chỉ cấp 01 lần). Sau thời gian 2 tháng kể từ ngày thi kết thúc học viên muốn nhận giấy chứng nhận sẽ phải đóng phí trích lục hồ sơ/ cấp lại là 50.000 đồng. Sau thời hạn 2 năm từ ngày thi kết thúc, Trung tâm sẽ không cấp lại với mọi trường hợp, mọi hình thức.

III. Qui định về sử dụng, chuyển đổi học phí

Học viên phải xuất trình biên lai thu học phí khi làm việc với phòng tư vấn.

Học phí trên phiếu thu có thời hạn bảo lưu trong vòng 1 (một) năm  tính từ ngày đăng kí trên phiếu thu.  

1. Bảo lưu học phí

Trong vòng 10 tiết học đầu của khóa học (45 phút/tiết), học viên (đã đóng đủ hoặc chưa đủ phí) được phép chuyển khóa hoặc chuyển phí trong thời hạn tối đa là 1 năm kể từ ngày đăng kí.

Học viên chỉ được xác nhận là đã chuyển khóa hoặc chuyển phí khi được cập nhật thông tin vào danh sách lớp chuyển đến (chính thức tham gia học lớp mới). Học viên chỉ được chuyển khóa, hoặc chuyển phí 1 lần duy nhất.

Học viên bắt buộc phải mang theo phiếu thu khi làm thủ tục chuyển khóa, chuyển phí. Trường hợp học viên bị mất phiếu thu:

- Đối với học viên chuyển phí bị mất phiếu thu:

+ Học viên chuyển phí phải liên hệ trực tiếp và mang theo giấy tờ tùy thân

+ Học viên chuyển phí không liên hệ trực tiếp không được thực hiện thủ tục chuyển phí.

Học phí của Lớp Luyện thi, Ôn thi chỉ được chuyển trong các trường hợp sau:

+ Lớp Luyện thi, Ôn thi chuyển sang lớp Luyện Thi, Ôn thi

+ Lớp Luyện thi, Ôn thi chuyển sang lớp Tiêu chuẩn

2.1 Chuyển khóa

Khi được phép chuyển khóa, học viên sẽ được Trung tâm liên lạc cung cấp lịch mới tối đa 2 lần, nếu vẫn chưa tham gia được thì các khóa sau học viên tự liên hệ Trung Tâm để biết thông tin về lịch học.

Không áp dụng bất kì hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển khóa.

Học viên được phép chuyển 100% học phí đã đóng, không đóng thêm chênh lệch phí sang khóa sau. Trường hợp đã nhận hoặc mua giáo trình học viên sẽ sử dụng lại giáo trình đã có. Trường hợp Trung tâm sử dụng giáo trình mới học viên mua lại giáo trình mới.

2.2 Chuyển phí

- Học viên được phép chuyển toàn bộ học phí đã đóng sang lớp khác cấp độ, khác ngoại ngữ hoặc cho bạn bè, người thân.

- Không áp dụng bất kì hình thức ưu đãi học phí nào khi chuyển phí.

- Mức phí chuyển được tính như sau:

 

Mức phí chênh lệch = Mức phí gốc của lớp chuyển đến - Mức phí còn lại chuyển đi

 

           Trong đó:

Mức phí còn lại chuyển đi = mức phí đã đóng của lớp chuyển đi - mức phí số buổi học của lớp chuyển đi tính đến buổi học viên báo chuyển phí.

- Trường hợp Mức phí gốc của lớp chuyển đến thấp hơn Mức phí còn lại chuyển đi, học viên được lưu lại mức phí chênh lệch và sử dụng cho các khóa sau. Mức phí chênh lệch được bảo lưu trong vòng 1 năm tính từ ngày đóng phí của lớp chuyển đi và không được chuyển cho người khác.

- Đối với các lớp còn sử dụng Mức phí chênh lệch được lưu, học viên sẽ không được áp dụng các chương trình ưu đãi học phí.

3. Hoàn học phí

- Thời hạn giải quyết hoàn trả phí: trước ngày khai giảng 1 tuần, định mức hoàn trả là 90% mức học phí đã đóng. Sau thời gian này, học viên chỉ có thể chuyển khóa hoặc chuyển phí và được bảo lưu trong thời gian 01 năm kể từ ngày đăng ký.

- Trung tâm sẽ hoàn lại 100% học phí trong trường hợp Trung tâm không bố trí được lịch khai giảng.

Qui chế này được áp dụng từ ngày 20/03/2018

 

                                                                 

 

Có thể bạn quan tâm

Tiếng Anh Cần Thơ New Windows
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ