QUY CHẾ HỌC VỤ 

(Dành cho học viên Trung tâm ngoại ngữ New Windows)

 

I. Quy định về tác phong học tập

1- Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học phải xin phép. Trường hợp học viên nghỉ từ 03 buổi liên tiếp không xin phép xem như tự ý bỏ lớp. 

Đối với lớp VIP: Học viên nghỉ phải thông báo trước ít nhất 4 tiếng so với thời gian bắt đầu buổi học, nếu thông báo trễ hơn thời gian quy định này, học viên bị trừ 45 phút trong quỹ thời gian lớp học.

Đối với lớp chứng chỉ: Học viên nghỉ từ 03 buổi liên tiếp trong khóa học hoặc nghỉ quá 5 buổi trong tổng thời lượng học thì xem như tự ý bỏ lớp và không được Trung tâm đảm bảo chất lượng đầu ra của chương trình học.

2- Chuẩn bị bài, học bài cũ ở nhà trước khi lên lớp. Khi tham gia lớp học viên phải làm theo hướng dẫn của giáo viên đứng lớp.

3- Không nghe điện thoại trong lớp học, tắt chuông điện thoại khi vào lớp, không hút thuốc trong lớp học, không tham gia lớp học trong tình trạng say xỉn.

4- Trang phục đi học phải lịch sự.

5- Tổng thời gian tối đa để hoàn thành lớp VIP 30 giờ là 03 tháng tính từ ngày Khai giảng. Thời gian học 1 buổi ít nhất 60 phút.

II. Quy định về học phí và hỗ trợ học viên. 

1- Học viên có thể đóng phí giữ chỗ trước tối thiểu 50% và phải hoàn thành học phí trước hoặc trong ngày khai giảng.

2- Chi tiết mức hỗ trợ học phí được ghi chú rõ trong bảng ưu đãi học phí (kèm theo bản hiện hành).

3- Giáo trình: chỉ áp dụng tặng giáo trình đổi với lớp VIP và các lớp hoặc học viên có chính sách ưu đãi tặng giáo trình.

4- Học viên được học bổ trợ trong các trường hợp sau:

  4.1. Trường hợp chưa tham gia được các buổi đầu của khóa học: 

- Đăng ký trong thời gian chiêu sinh nhưng chưa tham gia các buổi đầu của khóa: Học viên sẽ được bổ trợ miễn phí lượng kiến thức tương đương kiến thức học viên chưa được học (nếu cần thiết).

- Đăng ký sau thời gian chiêu sinh và chưa tham gia các buổi đầu của khóa: Học viên sẽ đóng phí bổ trợ để được bổ trợ lại kiến thức chưa tham gia theo nhu cầu của học viên.

  4.2. Trường hợp đang tham gia khóa học: 

  • Bổ trợ tính phí theo yêu cầu học viên: Trong thời gian học, học viên có nhu cầu học bổ trợ kiến thức thì phải đóng phí và sắp xếp lịch ngoài giờ học chính thức. Mức phí tối thiểu từ 160.000 đồng/ tiết (tùy theo cấp độ lớp và giáo viên bổ trợ)

  • Bổ trợ miễn phí toàn khóa học: Áp dụng cho học viên có học lực yếu được sự đề xuất của giáo viên hoặc quản lý học vụ về việc học bổ trợ thêm lớp cấp độ thấp hơn để theo học tốt khóa chính thức. 

5- Kết thúc khóa học Trung tâm sẽ xét học bổng cho các học viên học tốt đạt kết quả cao. (kèm theo bản hiện hành)

6- Học viên phải tham gia thi kết thúc khóa để đánh giá kết quả học tập. Trường hợp kết quả thi dưới trung bình khuyến khích học viên học lại lớp thi trượt. Mức phí hỗ trợ học viên đăng ký học lại được giảm 50% học phí. Học viên không được hỗ trợ 50% học phí nếu đăng ký tham gia lớp học lại là lớp VIP, lớp Nhóm.

7- Trường hợp học viên muốn học vượt lớp phải thi đầu vào của lớp mong muốn được học.

III. Quy định về sử dụng, chuyển đổi học phí

Học viên phải xuất trình biên lai thu học phí khi làm việc với phòng tư vấn.

1. Bảo lưu học phí

Trong thời gian 3 buổi học đầu tiên kể từ ngày khai giảng, học viên (đã đóng đủ hoặc chưa đủ phí) được phép chuyển phí. Thời hạn bảo lưu phí tối đa là 06 tháng kể từ ngày khai giảng lớp đã đăng ký trên phiếu thu. Trong đó mức phí được bảo lưu như sau: 

Mức phí học viên được bảo lưu =  Mức phí học viên thực đóng - 20% phí hủy chỗ 

 

Khi được phép chuyển phí, học viên sẽ được Trung tâm liên lạc cung cấp lịch mới tối đa 2 lần, nếu vẫn chưa tham gia được thì các khóa sau học viên phải tự liên hệ Trung Tâm để biết thông tin về lịch học. 

Học viên chỉ được xác nhận là đã chuyển phí khi được cập nhật thông tin vào danh sách lớp chuyển đến (chính thức tham gia học lớp mới). Sau khi được xác nhận là đã chuyển, học viên không được chuyển thêm 01 lần nào khác.

Học viên bắt buộc phải mang theo phiếu thu khi làm thủ tục chuyển phí. Trường hợp học viên bị mất phiếu thu hoặc không mang theo phiếu thu:

+ Học viên chuyển phí phải liên hệ trực tiếp và mang theo giấy tờ tùy thân

+ Học viên chuyển phí không liên hệ trực tiếp không được thực hiện thủ tục chuyển phí.

Học viên được quyền áp dụng ưu đãi học phí hiện hành khi chuyển phí. 

Trường hợp Mức phí gốc của lớp chuyển đến thấp hơn Mức phí được bảo lưu, học viên được lưu lại mức phí chênh lệch và sử dụng cho các khóa sau. Mức phí chênh lệch được bảo lưu trong vòng 06 tháng tính từ ngày đóng phí của lớp chuyển đi.

Mức phí bảo lưu còn lại = Mức phí được bảo lưu  - Mức phí của lớp chuyển vào - Ưu đãi hiện hành của lớp (nếu có)

          

 Trường hợp Mức phí gốc của lớp chuyển đến cao hơn Mức phí được bảo lưu, học viên sẽ đóng phí chênh lệch theo công thức như sau:

Mức phí đóng chênh lệch = Mức phí được bảo lưu  - Mức phí của lớp chuyển vào - Ưu đãi hiện hành của lớp (nếu có)

          

Trường hợp học viên không tiếp tục tham gia được các khóa học tiếp theo thì mức phí còn lại học viên được quyền chuyển nhượng lại cho người thân và bạn bè. Và chỉ được chuyển 01 lần duy nhất. Học viên được nhận phí chuyển sẽ không được chuyển phí thêm 01 lần nào nữa.

 

3. Hoàn học phí

- Miễn hoàn trả học phí với bất kỳ lý do cá nhân nào của học viên.

- Trung tâm sẽ hoàn lại 100% học phí trong trường hợp Trung tâm không bố trí được lịch khai giảng.

 

Quy chế này được áp dụng cho các lớp khai giảng từ ngày 09/07/2020 cho đến khi có thông báo mới

        Cần Thơ, 08/07/2020


                        

 


 

Phụ lục 2: CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

 

1.  Điều kiện xét học bổng:

+ Số lượng học viên chính thức tham gia thi kết thúc phải từ 8 học viên trở lên.

+ Cấp 01 suất học bổng trị giá 400.000 đồng dành cho học viên có điểm thi cao nhất lớp (với điều kiện điểm thi đạt từ 8/10 điểm trở lên). Trường hợp các học viên đủ điều kiện và bằng điểm thi thì học bổng sẽ được ưu tiên theo hiện diện sỉ số, thái độ học tập hoặc làm thêm bài kiểm tra.

2. Điều kiện sử dụng học bổng:

+ Học bổng được nhượng quyền cho người thân và bạn bè.

+ Học bổng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

+ Học bổng không cộng chung với các ưu đãi khác

+ Học bổng được áp dụng cho tất cả các dạng lớp hoặc ngoại ngữ khác trong hệ thống New Windows. 

3. Thời gian nhận học bổng: 30 ngày kể từ ngày thông báo có học bổng.

Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày thông báo có học bổng, học viên được nhận học bổng không đến nhận thì xem như học viên tự ý hủy học bổng, Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp phát sinh nào.

4. Thời hạn sử dụng học bổng:

Học bổng sẽ có giá trị sử dụng trong 06 tháng kể từ ngày thi kết thúc khóa đạt học bổng (được ghi chi tiết trên thẻ học bổng). 

5. Trường hợp học viên đã đăng ký trước khi nhận học bổng:

Đăng ký khóa tiếp theo của khóa đạt học bổng: Trung tâm sẽ hỗ trợ lại phần học bổng bằng tiền mặt tương đương: “Phần học phí đã đóng – Phần học phí được hỗ trợ học bổng”  trong vòng 1 tuần tính từ ngày thông báo. Sau thời hạn trên, học viên không liên hệ nhận số tiền mặt tương đương, Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp phát sinh nào.

 


 

 

                                                   

Có thể bạn quan tâm