THÔNG BÁO

GIẢI THƯỞNG “HỌC VIÊN DANH DỰ NEW WINDOWS”

 

Với mục đích khích lệ tinh thần học viên phấn đấu chăm chỉ học tập và tự tin tham gia các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để gặt hái thành công cho bản thân, Trung tâm ngoại ngữ New Windows xin thông báo "GIẢI THƯỞNG HỌC VIÊN DANH DỰ NEW WINDOWS" với nội dung như sau:

1. Điều kiện tham gia:

  • Học viên nộp hồ sơ thi chứng chỉ quốc tế tại Trung tâm (bao gồm 4 ngoại ngữ và có danh sách kèm theo).

  • Có kết quả cao nhất trong đợt thi so với các học viên thi cùng cấp.

  • Số lượng học viên tham gia thi cùng cấp phải đạt số lượng từ 10 học viên trở lên sẽ đạt điều kiện xét thưởng.

      2. Số lượng và mức thưởng

Số lượng: 01 giải dành cho 01 học viên có điểm cao nhất trong kỳ thi. Trường hợp có từ 02 học viên trở lên có cùng số điểm cao nhất thì mỗi học viên vẫn được nhận giá trị thưởng theo mức thưởng bên dưới.

Mức thưởng:

  • Học viên đạt điểm cao nhất và đạt điểm tuyệt đối: 500.000đ/ học viên

  • Học viên đạt điểm cao nhất nhưng không đạt tuyệt đối: 300.000đ/học viên

     3. Thời gian áp dụng:

Chương trình được áp dụng cho các kỳ thi chứng chỉ quốc tế từ tháng 12/2017 đến khi có thông báo mới.

    4. Thời gian, địa điểm trao thưởng:

Giải thưởng sẽ được thông báo ngay khi có kết quả kỳ thi và sẽ được trao trong buổi TỔNG KẾT NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ.

 

“Giải thưởng bạn nhận được là niềm tự hào lớn nhất của New Windows”                                                                                     

Có thể bạn quan tâm