QUI CHẾ HỌC VỤ DÀNH CHO

HỌC VIÊN CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NEW WINDOWS

 

HỌC BỔNG

1.  Điều kiện xét học bổng:

+ Số lượng học viên chính thức tham gia thi kết thúc phải từ 8 học viên trở lên.

+ Cấp 01 suất học bổng trị giá 400.000 đồng dành cho học viên có điểm thi cao nhất lớp (với điều kiện điểm thi đạt từ 8/10 điểm trở lên). Trường hợp các học viên đủ điều kiện và bằng điểm thi thì học bổng sẽ được ưu tiên theo hiện diện sỉ số, thái độ học tập hoặc làm thêm bài kiểm tra.

2. Điều kiện sử dụng học bổng:

+ Học bổng được nhượng quyền cho người thân và bạn bè.

+ Học bổng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

+ Học bổng không cộng chung với các ưu đãi khác (trừ “Đồng Hành Cùng New Windows”).

+ Học bổng được áp dụng cho tất cả các dạng lớp (lớp tiêu chuẩn, nhóm, chứng chỉ, ôn thi cấp tốc, VIP).

3. Thời gian nhận học bổng: 30 ngày kể từ ngày thông báo có học bổng.

Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày thông báo có học bổng, học viên được nhận học bổng không đến nhận thì xem như học viên tự ý hủy học bổng, Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp phát sinh nào.

4. Thời hạn sử dụng học bổng:

Học bổng sẽ có giá trị sử dụng trong 1 năm kể từ ngày thi kết thúc khóa đạt học bổng (được ghi chi tiết trên thẻ học bổng).

5. Trường hợp học viên đã đăng ký trước khi nhận học bổng:

+ Đăng ký khóa tiếp theo của khóa đạt học bổng: Trung tâm sẽ hỗ trợ lại phần học bổng bằng tiền mặt tương đương: “Phần học phí đã đóng – Phần học phí được hỗ trợ học bổng”  trong vòng 1 tuần tính từ ngày khai giảng. Sau thời hạn trên, học viên không liên hệ nhận số tiền mặt tương đương, Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp phát sinh nào.

+ Đăng ký không phải khóa tiếp theo của khóa đạt học bổng: Trung tâm KHÔNG thay đổi bất kỳ hình thức hỗ trợ nào sau khi đã đăng ký.

Qui chế này được áp dụng từ ngày 15/04/2019
 

Có thể bạn quan tâm