CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NWQC 01/102016

____________________

QUI CHẾ HỌC VỤ DÀNH CHO

HỌC VIÊN CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NEW WINDOWS

 

  • CÁC LOẠI HÌNH LỚP TẠI TRUNG TÂM:
  • Lớp Tiêu Chuẩn
  • Lớp Nhóm
  • Lớp VIP
  • Lớp Luyện thi, Ôn thi

HỌC BỔNG

1.  Điều kiện xét học bổng:

+ Số lượng học viên chính thức tham gia thi kết thúc phải từ 8 học viên trở lên.

+ Điểm thi từ điểm đạt trở lên theo Bảng kết quả đạt của từng khóa học.

+ Mỗi lớp được cấp 01 suất học bổng trị giá 30% học phí dành cho học viên có điểm thi cao nhất lớp. Trường hợp các học viên đủ điều kiện và bằng điểm thi thì học bổng sẽ được ưu tiên theo hiện diện sỉ số, thái độ học tập hoặc làm thêm bài kiểm tra.

2. Điều kiện sử dụng học bổng:

+ Học bổng không được nhượng quyền cho người khác, không quy đổi thành tiền mặt.

+ Học bổng không cộng chung với các ưu đãi khác (trừ “Đồng Hành Cùng New Windows”).

+ Học bổng được áp dụng cho lớp có số lượng từ 8 học viên trở lên, phí áp dụng được dựa trên mức phí gốc.

3. Thời gian nhận học bổng: 30 ngày kể từ ngày thông báo có học bổng.

Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày thông báo có học bổng, học viên được nhận học bổng không đến nhận thì xem như học viên tự ý hủy học bổng, Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp phát sinh nào.

4. Thời hạn sử dụng học bổng:

Học bổng sẽ có giá trị sử dụng trong 1 năm kể từ ngày thi kết thúc khóa đạt học bổng (được ghi chi tiết trên thẻ học bổng)

5. Trường hợp học viên đã đăng ký trước khi nhận học bổng:

+ Đăng kí khóa tiếp theo của khóa đạt học bổng: Trung tâm sẽ hỗ trợ lại phần học bổng bằng tiền mặt tương đương: “Phần học phí đã đóng – Phần học phí được hỗ trợ học bổng”  trong vòng 1 tuần tính từ ngày khai giảng. Sau thời hạn trên, học viên không liên hệ nhận số tiền mặt tương đương, Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp phát sinh nào.

+ Đăng ký không phải khóa tiếp theo của khóa đạt học bổng: Trung tâm KHÔNG thay đổi bất kỳ hình thức hỗ trợ nào sau khi đã đăng ký.

 

Có thể bạn quan tâm

Tiếng Anh Cần Thơ New Windows
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ